Informasjon

Prestasjonsfremmende midler og idrett

Koffein

Koffein klassifiseres som et stimulerende middel og fremmer yteevnen. Eksempelvis er det dokumentert at koffein forbedrer prestasjonene innenfor sykling og roing20-21.

Mulige bivirkninger av koffeintilskudd er angst, avhengighet og abstinensfenomen fra sentralnervesystemet22.

Dopingreglene har satt en øvre grense for tillatt koffeininnhold i urinen

Forrige side Neste side