Nyhetsartikkel

Fysisk aktivitet beskytter barn mot den negative effekten mye skjermtid kan gi

Mye tid foran skjerm og digitale medier i barnårene er forbundet med en risiko for overvekt senere i ungdomsårene. En ny studie viser at fysisk aktivitet beskytter barn mot denne negative effekten.

Studien er publisert i Journal of Physical Activity and Health1.

Den viser at om barn på 11 år bruker seks timer i uka på en fritidsaktivitet med fysisk aktivitet, reduseres risikoen for overvekt ved 14 år-alderen blant de som bruker mye tid på stillesittende aktivitet og skjerm. 

Les også: Gi barna aktivitet i hverdagen

Seks timer trening i uka

I en nyhetsmelding fra universitetet i Helsinki2 sier forskerne at fedme hos barn og ungdom er en av de viktigste helserelaterte utfordringene vi har globalt.

Denne studien, som er gjennomfør ved Universitetet i Helsinki, har undersøkt om det er en sammenheng mellom bruk av digitale medier i skolealder og risikoen for overvekt senere i ungdomsårene. I tillegg undersøkte forskerne om det at barna er fysisk aktive i tillegg, kan påvirke denne potensielle koblingen.

Forskerne inkluderte 4 661 barn fra Finland som har deltatt i en finsk helseundersøkelse. Barna rapporterte selv om hvor mye tid de brukte på å sitte stille med en skjerm og hvor mye tid de brukte på fysisk aktivitet utenfor skoletiden.

Les også: Nasjonale råd om fysisk aktivitet

Studien viste at høy bruk av digitale medier i en alder av 11 år var forbundet med økt risiko for overvekt ved 14 år hos barn som sa de var fysisk aktive mindre enn seks timer i uken på fritiden. En slik kobling ble altså ikke funnet blant barn som rapporterte om at de var fysisk aktive i seks eller flere timer per uke.

Les også: Råd for økt fysisk aktivitet hos ungdom

Mer forskning trengs

Forskerne mener det trengs mer forskning for å finne ut mer om hvor mye stillesittende aktivitet øker risikoen for overvekt, og hvor mye fysisk aktivitet som er nødvendig for å avverge dette. Intensiteten på aktiviteten bør også undersøkes, mener de. I denne studien ble mengden fysisk aktivitet og bruk av digitale medier rapportert av barna selv, og aktivitetsnivået ble ikke undersøkt - dette må ses på i andre studier.

- En god tommelfingerregel er å følge retningslinjene for fysisk aktivitet for barn og ungdom, der barn og ungdom i skolealder bør være fysisk aktive på en allsidig og anstrengende måte i minst 60 minutter om dagen med en aktivitet som passer den enkelte, med tanke på alder, sier Elina Engberg ved universitetet i Helsinki. I tillegg bør overdreven og langvarig stillesittende aktivitet unngås.

Les også: Barn og fysisk aktvitet - en gave for livet

Kilder

Referanser

  1. Engberg E, Leppänen M, et.al.. Physical Activity Among Preadolescents Modifies the Long-Term Association Between Sedentary Time Spent Using Digital Media and the Increased Risk of Being Overweight. Journal of Physical Activity and Health 2021. doi:10.1123/jpah.2021-0163 DOI
  2. https://www.helsinki.fi/en/news/healthier-world/physical-activity-protects-children-adverse-effects-digital-media-their-weight-later-adolescence