Nyhetsartikkel

Kun en av fem nordmenn oppfyller  myndighetenes anbefaling om fysisk aktivitet

Mange nordmenn klarer ikke å oppfylle anbefalingene om å være fysisk aktive 150 minutter i uka, og trene styrketrening to ganger i uka. Det viser den nye nasjonale folkehelseundersøkelsen.

Torsdag 29. april la Folkehelseinstitutt fram Den nasjonale folkehelseundersøkelsen.

Dette er en undersøkelse som ble gjennomført for første gang i oktober 2020 og som inviterer et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år til å svare på spørsmål om helse, trivsel og levevaner. I 2020 var det nesten 9000 personer som deltok.

Undersøkelsen viser at svært mange nordmenn ikke klarer å få være fysisk aktive nok til å oppfylle de anbefalingene myndighetene gir.

 

Styrketrening og puls

Anbefalingene er grovt sett at voksne bør være fysisk aktive med minimum 150 minutter moderat intensitet per uke eller minimum 75 minutter med høy intensitet per uke.

Øvelser som gir økt muskelstyrke til store muskelgrupper bør utføres to eller flere dager i uken.

Resultatene viser at så få som en av fem nordmenn i den voksne befolkningen klarer å oppfylle anbefalingene om både styrketrening og minimum 150 minutter med fysisk aktivitet i uka.

Resultatene viser også at en av tre nordmenn rapporterer om at de er i moderat til hard fysisk aktivitet i 150 minutter eller mer i uka. Andelen er noe høyere i den yngste gruppa, menn rapporterer om noe mer aktivitet enn kvinner.

Når det gjelder styrketrening, er det mellom en av fire og en av tre som oppfyller anbefalingene.

- Bekymringsfullt

 

Det var Knut Eirik Dalene som la fram dataene som omhandler fysisk aktivitet. Han er postdoktor- fysisk aktivitet og helse, Institutt for idrettsmedisinske fag ved NIH og Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, FHI.

Han sier resultatene er bekymringsfulle når man vet hvor viktig fysisk aktivitet er for en rekke helseutfall.

Han minner om at fysisk aktivitet kan være så mangt - det inkluderer også hagearbeid og raske gåturer. Men noe av aktiviteten du gjør i løpet av en dag må ha moderat til høy intensitet for at det skal få en gunstig effekt på helsa. Du må bli litt svett og andpusten.

-Hva er årsaken til at så få når anbefalingene?

- Å si at noe fører til at noen er mer aktive enn andre blir en stor diskusjon, sier Dalene.

Han sier at spørsmålstillingen i undersøkelsen er rettet mot mosjon og trening, men minner om at fysisk aktivitet er all form for bevegelse.

- Men behovet for å være fysisk aktiv i hverdagen har gått voldsomt ned. Langt færre har fysisk krevende yrker, og det å gå ut og være i aktivitet konkurrerer med skjermtilbud og smarttelefonene, sier han.