Nyhetsartikkel

Å gå ofte og raskt kan redusere risikoen for diabetes blant eldre mennesker

Litt oftere og litt raskere: En ny studie konkluderer med at gåturer kan redusere risikoen for å få diabetes type 2 blant 70 og 80-åringer betraktelig.

1Studien inkluderte over 4800 kvinner som var 65 år eller eldre. Ingen hadde diabetes da studien startet.

Hovedmålet med studien var å vurdere sammenhengen mellom den totale mengden skritt deltagerne tok hver dag med utvikling av diabetes. I tillegg ønsket forskeren å se om intensiteten på gangen påvirket risikoen. 

Forskerne målte altså både antall skritt per dag og tempo på aktiviteten for å se hvordan dette spilte inn på risikoen for å utvikle diabetes

Kort fortalt konkluderer studien med at jo flere skritt deltakerne tok, og jo mer intens gangen var, jo lavere var risikoen for å utvikle diabetes.

Studien er publisert i Diabetes Care1

Kan redusere risikoen med flere skritt

I en nyhetsmelding2 sier førstefatteren bak studien, Alexis C. Garduno, at for hvert 1000. skritt ekstra deltagerne tok, ga dette seks prosent lavere diabetesrisiko i gruppa som ble undersøkt. 

- Det betyr at hvis en gjennomsnittlige eldre person tar 2000 flere skritt hver dag i tillegg til det de allerede gjorde fra før, kan de forvente 12 prosent reduksjon i diabetesrisiko, sier han i nyhetsmeldingen. 

De kvinnelige deltagerne i studien brukte et akselerometer døgnet rundt i ei uke. Helsa deres ble fulgt i opptil syv år.

Blant de kvinnene som deltok i studien, utviklet åtte prosent diabetes i oppfølgingsperioden. 

Forskerne skriver i nyhetsmeldingen at de ønsket å forstå i hvilken grad antall daglig skritt, eller turgåing, er relatert til diabetes type 2. Og er 10.000 skritt om dagen virkelig nødvendig for at folk skal redusere risikoen for diabetes?

Alderens betydning

Tidligere studier som har undersøkt forebygging av diabetes har vist at regelmessig fysisk aktivitet, sammen med endringer til et sunnere kosthold, reduserer risikoen for diabetes hos voksne. At alle voksne anbefales minst 150 minutter med moderat til hard fysisk aktivitet i uka er de fleste kjent med. 

Men forskerne bak denne studien understreker at alder spiller en viktig rolle når det kommer til fysisk aktivitet og intensitet. 

Det som er moderat intensitetnivå på aktiviteten for en eldre voksen, kan være veldig annerledes for en middelaldrende eller ung voksen. En person som er dårlig til beins, trenger kanskje ikke å gå like mye for å oppnå det samme? Forskerne sier at for en person godt opp i årene, kan det å gå en runde rundt kvartalet være aktivitet som tilsvarer moderat til kraftig intensitet.

Hvis eldre øker antall skritt med 2000 i forhold til det de allerede gjør, vil altså mange kunne unngå diabetes, skal vi tro denne studien. 

Kilder

Referanser

  1. Garduno A, LaCroix, et al, Associations of Daily Steps and Step Intensity With Incident Diabetes in a Prospective Cohort Study of Older Women: The OPACH Study, Diabetes Care 2022. diabetesjournals.org
  2. https://www.eurekalert.org/news-releases/940683