Nyhetsartikkel

Å trene ofte er viktigere enn å ta seg helt ut

For personer med type 2-diabetes som ønsker å få bedre kontroll på blodsukkeret, har det større betydning å trene ofte, enn å ha en bestemt intensitet på treningen.

Dette ifølge en sammenstilling av studier som ble forhåndspublisert i British Journal of Sports Medicine i slutten av april 20141.

Personer med prediabetes og fedme kan redusere risikoen for å utvikle type 2-diabetes ved livsstilsendringer som økt fysisk aktivitet, sunnere kosthold og vektnedgang. For de som allerede har type 2-diabetes, gir trening bedre insulineffekt, og det reduserer risikoen for hjerte- og karsykdom. Regelmessig mosjon kan selv uten kostholdsendringer føre til en reduksjon i langtidsblodsukker (HbA1c - et mål for hvor godt regulert diabetessykdom er) og bukfedme. Bedre blodsukkerkontroll er forbundet med færre (mikrovaskulære) komplikasjoner, og for nydiagnostiserte, en reduksjon i hjerte- og karsykdom og dødelighet (tidlig død).

Kombiner styrke og kondisjon

Målet med oversiktsstudien var å finne best mulig dokumentasjon på om hyppighet, intensitet, og varighet av trening påvirker HbA1c blant personer med type 2 diabetes.

Forfatterne konkluderte med at trening der målet er å få et best mulig langtidsblodsukker, bør bestå av flere treningsøkter i uken. Hyppig trening kan gi flere fordeler enn å øke intensiteten eller varigheten av en treningsøkt. De som kombinerer kondisjons- og styrketrening, kan også ha en fordel av å legge til ekstra sett med styrketrening, men denne effekten ser ut til å være svakere.

Ved kondisjonstrening viste studiene at flere økter i uken ga klare fordeler, men høyere intensitet på øktene ga ingen ytterligere fordeler. Ved kombinert styrke- og kondisjonstrening, så forskerne en reduksjon på 0,02 prosent i HbA1c for hver ekstra økt.

Motivasjon

Blant personer med type 2-diabetes er vanlige årsaker til at anbefalinger om økt fysisk aktivitetsnivå ikke nås, at de mener de har for lite tid til å trene, at motivasjonen er lav, eller at de er usikre på hvordan de skal trene. For disse kan det være viktig å få hjelp med motivasjon.

Det ble inkludert data fra 26 studier med tilfredsstillende kvalitet. Dette tilsier data fra 2253 deltagere. 935 for kondisjonstrening, 249 for styrketrening, og 1069 for en kombinasjon av styrke- og kondisjonstrening. Varigheten på studiene var fra 12-52 uker. Samlet sett viser resultatene at en økning i antall treningsøkter per uke, og varighet av disse øktene, ga flere fordeler. Denne effekten var av statistisk betydning, men ikke sterk.

Kilder

Referanser

  1. Elkins MR. Amount and frequency of exercise affect glycaemic control more than exercise mode or intensity. British Journal of Sports Medicine 2014. bjsm.bmj.com

Referanser