Nyhetsartikkel

Barn og fysisk aktivitet - en gave for livet

Er en time om dagen nok?

Rådet fra norske myndigheter er at barn og unge fra 6-17 år bør være i fysisk aktivitet i minst 60 minutter med moderat og høy intensitet hver dag. Barn og unge fra ett til fem år bør være i allsidig fysisk aktivitet i minst 180 minutter per dag.

I juli 2006 poengterte forfatterne av en større, norskledet studie som ble publisert i anerkjente The Lancet, at én time om dagen ikke er nok. I denne studien ble det fokusert på hva slags sammenheng det er mellom barns fysiske aktivitetsnivå og risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer i voksen alder. Konklusjonen i studien var at det er de som er minst aktive som har størst risiko for å utvikle disse sykdommene, mens de som er mest aktive har minst risiko for å utvikle dem. For å ha en best mulig forebyggende effekt, mente forskerne at anbefalingene for barn bør økes til 90 minutter med fysisk aktivitet per dag. Intensiteten må minst være moderat, noe som tilsvarer gange i en hastighet på 4 kilometer i timen. Forfatterne understreket også at man ikke kun skal satse på sport, fordi man da kun vil nå de som allerede er sportsinteresserte og aktive.

Mer om denne studien finner du her: En time om dagen er ikke nok

Forrige side Neste side