Nyhetsartikkel

Barn og fysisk aktivitet - en gave for livet

Barn som er fysisk aktive vil få en rekke helsefordeler. Mange av disse fordelene kan det være vanskelig å ta igjen senere i livet. Med et generelt synkende aktivitetsnivå er det viktig at foreldre bidrar til å gi barna gode og positive treningsvaner.

Fordelene ved å trene er mange, og timene du legger ned i aktivitet - særlig som ung - kan på en rekke områder ha en avgjørende effekt på helsen din gjennom hele livet. Ikke minst vil det å være vant til å være aktiv, og fokus på å la barnet kjenne gleden ved å bruke kroppen, kunne føre til at fysisk aktivitet blir en viktig vane gjennom hele livet.

Å være i aktivitet vil blant annet redusere risikoen for overvekt og fedme, det vil gi bedre kondisjon og hjertehelse, sunn vekst av bein, leddbånd og sener, forbedret koordinasjon og balanse, bedre mental helse, bedre søvn, større evne til å slappe av - og slik unngå kroniske muskelspenninger - for å nevne noe.

Viktig for vekst og utvikling

At barn får mulighet til regelmessig og variert fysisk aktivitet er avgjørende for at de skal oppnå normal vekst og utvikling av muskelstyrke og motoriske ferdigheter. I tillegg har det stor betydning for skjelettet. Når du trener vektbærende aktiviteter - som å løpe, hoppe og gå, blir skjelettet belastet. Dette gir et sterkere skjelett, på samme måte som det å trene styrke gir deg sterkere muskler. En passiv livsstil fører til tynne knokler, lavt mineralinnhold og redusert styrke. Etter at du har fylt 20 år er beinbygningen din ferdig utviklet. Det vil si at du ikke kan "hente inn igjen" det du eventuelt måtte ha tapt av beinvekst i løpet av årene før dette.

Overvekt i barne- og ungdomsårene vil også føre til at det dannes et høyere antall fettceller enn hos normalvektige. Et høyt antall fettceller er en viktig disponerende faktor for overvekt. Det betyr at uansett hvor mye du slanker deg i voksen alder, så forblir antallet fettceller i kroppen konstant. Dette kan være med på å forklare hvorfor det er så vanskelig å holde vekten etter en slankekur.

Les mer om dette her: Antall fettceller i kroppen utvikles i ungdomstiden

Viktig for læring

Barn som er i god form sover bedre. Å være fysisk aktiv har en positiv effekt på depresjon, angst og adferdsproblemer hos barn og unge. Mye tyder også på at trening kan gi et styrket selvbilde, bedre sosial tilpasning, økt tro på egen mestring og økt trivsel.

Barn som er i regelmessig fysisk aktivitet tåler fysiske og følelsesmessige utfordringer bedre enn barn som ikke er aktive. Å være aktiv er også gunstig for skoleprestasjoner. Spreke barn bruker hjernen mer aktivt til å løse kompliserte oppgaver, enn mindre spreke barn gjør. Fysisk aktivitet er altså viktig for læring.

Er en time om dagen nok?

Rådet fra norske myndigheter er at barn og unge fra 6-17 år bør være i fysisk aktivitet i minst 60 minutter med moderat og høy intensitet hver dag. Barn og unge fra ett til fem år bør være i allsidig fysisk aktivitet i minst 180 minutter per dag.

I juli 2006 poengterte forfatterne av en større, norskledet studie som ble publisert i anerkjente The Lancet, at én time om dagen ikke er nok. I denne studien ble det fokusert på hva slags sammenheng det er mellom barns fysiske aktivitetsnivå og risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer i voksen alder. Konklusjonen i studien var at det er de som er minst aktive som har størst risiko for å utvikle disse sykdommene, mens de som er mest aktive har minst risiko for å utvikle dem. For å ha en best mulig forebyggende effekt, mente forskerne at anbefalingene for barn bør økes til 90 minutter med fysisk aktivitet per dag. Intensiteten må minst være moderat, noe som tilsvarer gange i en hastighet på 4 kilometer i timen. Forfatterne understreket også at man ikke kun skal satse på sport, fordi man da kun vil nå de som allerede er sportsinteresserte og aktive.

Mer om denne studien finner du her: En time om dagen er ikke nok

Sitter for mye i ro

Ifølge Helsedirektoratet sitter norske seksåringer stille halvparten av dagen. Ungdom på 15 år sitter stille i ni og en halv time hver dag. Denne aldersgruppen tilbringer 73 prosent av våken tid i ro. Aktivitetsnivåets hovedfiender er lekser, spill på data/telefon/nettbrett og lignende, internettbruk og TV-titting.

En av de beste måtene å få barn til å bli mer aktive, er å begrense skjermtiden og ikke la barnet ha TV, PC, spillkonsoll, nettbrett, laptop, smarttelefon og lignende på soverommet.

Tall fra Helsedirektoratet fra 2019 viste at seks år gamle gutter var mest aktive. I denne aldersgruppen var 94 prosent aktive i minst en time om dagen. Minst aktive var 15 år gamle jenter. Bare 40 prosent var aktive i minst 60 minutter om dagen. Faktorer som er viktige for økt aktivitet, er indre motivasjon og følelse av glede og mestring.

Noen trener for mye

Selv om målet for mange er å få barnet sitt mer aktivt, er det også noen barn som trener for mye. Overtrening er en av de vanligste årsakene til skader blant barn og unge som er aktive innen idrett. Overtrening kan i følge en artikkel fra det amerikanske tidsskriftet Pediatrics føre til utbrenthet, og det kan skade målet om å gjøre trening til en livslang, helsefremmende vane. En faktor som kan bidra til overtrening, er foreldre som presser barna til å gjøre det bra.

Les også: Forebygg overtrening hos barn og unge.

Du er barnets viktigste forbilde

Uansett om barnet ditt er for lite aktivt, eller om det trener for mye, er det du som forelder som må gripe inn og veilede barnet. Du er barnets viktigste forbilde. Barn vil instinktivt gjøre som foreldrene. De er også svært følsomme for dine holdninger og meninger om trening og kosthold. Du kan påvirke barnet til å få et positivt forhold til sunn mat og fysisk aktivitet. Det er kanskje en av de viktigste gavene du kan gi barnet ditt - sammen med kjærlighet og trygghet.

Les også: Du er forbildet!

Nasjonale anbefalinger fra Helsedirektoratet

  • Barn og ungdom bør være fysisk aktive minimum 60 minutter hver dag. Aktiviteten bør være av moderat eller høy intensitet. Minst tre ganger i uken bør aktiviteter med høy intensitet som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet, inkluderes.
  • Fysisk aktivitet utover 60 minutter daglig gir ytterligere helsegevinster.
  • Reduser stillesitting.

Aktivitetene bør være så allsidige som mulig for å sikre optimal utvikling av den fysiske formen, herunder påvirke fysiologiske trekk og kvaliteter som kondisjon, muskelstyrke, fleksibilitet, fart, bevegelighet, reaksjonstid og koordinasjon. Variert fysisk aktivitet gir mulighet til å utvikle både fin- og grovmotoriske ferdigheter. Regelmessig fysisk aktivitet har videre positiv effekt på psykisk helse, konsentrasjon og læring.

Vil du vite mer?

 

Kilder

Referanser

  1. KidsHealth: Kids and Exercise Forfatter Ben Joseph EP
  2. Folkehelseinstituttet: Barn og unge er ikkje nok fysisk aktive www.fhi.no
  3. Bezerra Alves JG, Alves GV. Effects of physical activity on children's growth. J Pediatr 2018. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  4. CDC: Physical activity facts www.cdc.gov
  5. Helsedirektoratet: Statistikk om fysisk aktivitetsnivå og stillesitting www.helsedirektoratet.no
  6. JAMA Pediatrics Patient Site: Physical Activity in Children jamanetwork.com