Nyhetsartikkel

Beinskjøre kvinner trenger trening

Trening øker beinskjøre kvinners balanse og beskytter mot hoftebrudd.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En gruppe forskere fra Finland har undersøkt om trening kan forbedre balansen hos eldre kvinner med beinskjørhet (osteoporose).

Beinskjørhet er en tilstand med redusert beinmasse og endret mikroskopisk struktur av beinvevet. Følgen av dette er økt risiko for å pådra seg beinbrudd.

Se video om beinskjørhet her

Men risikoen for beinbrudd øker også på grunn av nedsatt balanse og muskelstyrke, og typiske osteoporotiske brudd forekommer i ryggvirvler, håndledd og lårhals. Dette er bakgrunnen for at forskerne prøvde ut et hjemmetreningsprogram for eldre kvinner med beinskjørhet. Undersøkelsen er offentliggjort i tidsskriftet Archives of Internal Medicine.

Les også: Aktive kvinner får færre benbrudd

Redusere risikoen for fall

Forfatterne bak studien skriver at fall står for 90 prosent av alle hoftebrudd. Dermed ønsket de finske forskerne å undersøke om det går an å redusere risikofaktoren for hoftebrudd hos eldre kvinner med beinskjørhet.

Les også: Slik kan du forebygge fall

I studien deltok 160 kvinner i alderen 70-73 år. De ble inndelt i én intervensjonsgruppe og én kontrollgruppe. Kvinnene i intervensjonsgruppen deltok i et treningsprogram under tilsyn èn gang i uka i seks måneder. I tillegg ble deltakerne bedt om å trene 20 minutter hver dag hjemme etter et lignende program. I siste del av treningsperioden, foregikk treningen kun hjemme hos deltagerne.

Kvinnene i kontrollgruppen fikk informasjon om helse og livsstil og ble oppfordret til å leve som før.

Gjennomsnittlig observasjonstid for begge gruppene var 7 år.

Les også: Treningsråd for eldre med beinskjørhet

Trening virker!

I løpet av oppfølgingstiden, ble 17 kvinner i treningsgruppen behandlet for brudd på sykehuset, mens 23 brudd skjedde i kontrollgruppen.

Gruppen som trente, fikk en betydelig gevinst sammenlignet med kontrollgruppen i benstyrke.

Les også: Unngå fallulykker med D-vitamin

Ifølge forfatterne, hadde veiledet og hjemmebasert trening etterfulgt av frivillig hjemmetrening en positiv langsiktig effekt på balanse og gange blant eldre kvinner som har høy risiko for å falle. I tillegg skriver de at livslang, fysisk aktivitet var assosiert med redusert risiko for benbrudd.

Videre var dødeligheten signifikant lavere i gruppen som trente sammenlignet med kontrollgruppen i oppfølgingsperioden.

Forskerne konkluderer med at regelmessig, daglig fysisk aktivitet bør anbefales til eldre kvinner som lider av beinskjørhet. Treningen kan også beskytte mot hoftebrudd.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Korpelainen R, Keinänen-Kiukaanniemi S, et.al.. Long-term Outcomes of Exercise Follow-up of a Randomized Trial in Older Women With Osteopenia . Arch Intern Med 2010; 170: 1548-1556.
  2. www.dagensmedicin.dk