Nyhetsartikkel

Bør overvåkes av helsepersonell

Forsker og lege Espen Rostrup mener det er grunn til å ta advarslene om trening kombinert med elektrisk muskelstimulering på alvor, men viser også til de positive sidene ved behandlingsformen. - Ikke alle kan trene, men du kan få veldig mange av de gode effektene ved trening med elektrisk muskelstimulering, sier Rostrup.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I et brev som ble publisert i British Medical Journal i mars 2016, mener forfatterne at det er på tide å regulere bruken av helkropps- elektrisk muskelstimulering kombinert med styrkeøvelser.

Les mer: Advarer mot styrketrening med elektrisk stimulering av muskler

Espen Rostrup er lege ved Haukeland Universitetssykehus og forsvarte sin doktorgradsavhandling om effekten av elektrisk muskelstimulering på fedme og kondisjon i 2014.

Han viser til leserbrevet i BMJ som et uttrykk for bekymring.

- Maffiuletti (en av forfatterne bak brevet) er en autoritet med mye kompetanse på dette området. Man bør derfor merke seg den bekymringen de melder, og det bør føre til særlig årvåkenhet. Jeg ser at helsemyndighetene i Israel har utstedt en advarsel, der de sier at elektrisk muskelstimulering bør overvåkes av medisinsk personell, sier Rostrup.

Medisinsk utstyr

Rostrup vurderte i sitt arbeid effekten av elektrisk muskelstimulering kombinert med varme (cTEMS) både under stimulering og ved regelmessig bruk over et gitt tidsrom. Effekten svarte til moderat fysisk aktivitet. I studien ble cTEMS gitt tre ganger i uken til inaktive personer med fedme, som ikke endret levevaner i perioden studien varte. Deltagerne oppnådde bedre kondisjon målt ved oksygenopptak på tredemølle, og de fikk økt fettforbrenning under fysisk aktivitet målt direkte i fettvev.

- Elektrisk muskelstimulering er et felles begrep for veldig mange ulike apparat som stimulerer muskler og nerver med strøm. Dette har lenge blitt brukt som en del av medisinsk behandling. Elektrisk stimulering av nerver blir stort sett brukt under smertebehandling (TENS). Muskelstimulering kan gjøres med samme apparat, men med sterkere strøm. Funksjonell elektrisk stimulering brukes særlig ved nervestimulering hos personer som har (tverrsnitts-)lammelser. Dette styres av en datamaskin som stimulerer nervene slik at det lages en bevegelse. Det kan for eksempel være en sykkelbevegelse på et sykkellignende apparat. En helt annen muskelstimulering er stimulering av muskler i hele kroppen, mens du bare ligger der. I brevet i BMJ beskrives helkropps muskelstimulering mens du har på deg klær med spesielle elektroder, i kombinasjon med styrkeøvelser og vekter. I likhet med de mer avanserte apparatene er dette i utgangspunktet medisinsk utstyr, som helt klart bør brukes av kompetent personale, sier Rostrup.

Rabdomyolyse

Faren ved bruk av slikt utstyr er dersom den som overvåker treningen, ikke oppfatter tegn på muskulær utmattelse.

- Fortsetter du å trene etter muskulær utmattelse, kan dette føre til for eksempel rabdomyolyse. Rabdomyolyse er en akutt tilstand som medfører ødeleggelse av store mengder muskelceller. I noen tilfeller kan dette resultere i permanente nyreskader. Dette kan selvfølgelig også skje ved elektrisk muskelstimulering kombinert med styrkeøvelse, sier Rostrup.

Det er ingen tvil om at elektrisk muskelstimulering har god effekt.

- Trening er det nærmeste du kommer en pille som kan hjelpe mot alt, det har en mengde positive effekter. Men ikke alle kan trene. Dette kan for eksempel gjelde personer med muskel- eller nervelidelser. I vår studie så vi at elektrisk muskelstimulering tilsvarer trening på moderat nivå. Det kan gi bedre kondisjon, og kombinert med diett kan det akselerere reduksjonen av visceralt fett - det farlige fettet som legger seg rundt indre organer. Du kan få veldig mange av de gode effektene ved trening med elektrisk muskelstimulering, sier Rostrup.

Forebygger muskeltap

Det har også positiv effekt ved endel muskelsykdommer, der muskelvev blir brutt ned.

- Elektrisk muskelstimulering kan være med på å gjenopprette og bedre effekten på kroppens metabolisme, sier Rostrup.

For de som ikke kan trene, er altså elektrisk muskelstimulering et godt alternativ til trening. Det kan styrke muskulatur og øke kondisjon. For personer med forbigående sykdom kan det fungere som en bro til mer vanlig fysisk aktivitet.

- Det blir også brukt ved vanlig rehabilitering. Etter visse operasjoner vet man at det vil oppstå store muskeltap. Dette kan forebygges med slik behandling. Det er også gjort pilotstudier der man har brukt elektrisk muskelstimulering for å forebygge stort muskeltap hos personer som er i kunstig koma over lengre tid, sier Rostrup.

Bedre egnet som supplement

Ved vanlig trening bruker vi først de langsomme muskelfibrene, deretter involveres de raske og mindre utholdende muskelfibrene.

- Elektrisk muskelstimulering skiller ikke mellom disse muskelfibrene. Det er derfor det kan oppstå muskulær utmattelse som ved fortsatt trening kan gi rabdomyolyse. Men det er også en fordel at de raske muskelfibrene kan stimuleres, for da kan de på sikt bli mer utholdende - noe som kan utnyttes ved endel sykdomstilfeller, sier Rostrup.

Rostrup mener at friske personer gjerne kan bruke elektrisk muskelstimulering, men at det er bedre egnet som et supplement til trening.

- Jeg ser ikke helt nytten av å kombinere elektrisk muskelstimulering og styrketrening. I dag har man lite kunnskap om hvor ofte slik trening faktisk kan føre til rabdomyolyse, men dersom det er stor fare for det, bør dette føre til særlig overvåkning. Da bør man også vurdere om slik trening bør overvåkes av autorisert helsepersonell, sier Rostrup.