Nyhetsartikkel

Den mest effektive treningen mot korsryggsmerter

Trening ser ut til å være mer effektiv behandling av uspesifikke korsryggsmerter enn behandlingsterapi som råd og informasjon fra lege, manuellterapi, kiropraktisk behandling og passiv fysioterapi.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Korsryggsmerter - lave ryggsmerter, er en viktig årsak til uførhet, og den vanligste av alle ikke-smittsomme sykdommer. Kronisk korsryggsmerte er smerter som varer i 12 uker eller mer.

Les også vår veiviser om korsryggsmerter

Kroniske korsryggsmerter utgjør omtrent 20 prosent av alle tilfeller med korsryggsmerter, og står for 80 prosent av alle direkte kostnader ved alle typer korsryggsmerter. Omtrent 90 prosent har såkalt uspesifikk korsryggsmerte - det vil si at man ikke har en spesifikk diagnose for ryggsmertene.

Tidligere metaanalyser har vist at passiv behandling som ultralyd, varme- og kuldeterapi, og massasje, ikke reduserte smerter hos personer med korsryggsmerter.

Pilates mest effektivt mot smerte

I en systematisk gjennomgang av relevante studier som ble publisert i British Journal of Sports Medicine i 20191, har forfatterne sammenlignet ulike typer trening og sett på hvordan disse påvirker smerte, selvopplevd fysisk funksjon, mental helse, styrke og utholdenhet i kjernemuskulaturen. Dette ble sammenlignet med behandling der terapeuter bruker hendene - som manuellterapi, kiropraktisk behandling og passiv fysioterapi - og behandling i form av råd og informasjon.

Totalt inkluderte samlestudien 89 studier med i alt 5578 deltagere. 

Samlet fant de at Pilates, trening av kjernemuskulatur, kondisjonstrening og styrketrening var de mest effektive tiltakene mot uspesifikke korsryggsmerter.

Forfatterne fant at Pilates var mest effektivt mot smerte. Styrketrening og kondisjonstrening hadde best effekt på mental helse, og styrketrening og trening av kjernemuskulatur var mest effektivt for å bedre fysisk funksjonsevne.

Les også vår pasientinformasjon om kronisk korsryggsmerte

Aktiv behandling er mest effektivt

Kontrollgruppen - de som ikke fikk noen behandling, var de som hadde minst bedring. Nesten like dårlig fungerte råd og informasjon fra behandler for å bedre fysisk funksjon, mens ulike typer manuell behandling (fra behandler/terapeut) hadde minst effekt på mental helse.

Forfatterne mener at det er usannsynlig at kun én type trening er best til å behandle uspesifikke korsryggsmerter. Denne analysen viser at aktive terapier som Pilates, styrketrening, trening av kjernemuskulatur, og kondisjonstrening, hvor pasienten blir veiledet og aktivt oppfordret til å bevege seg, er de mest effektive tiltakene.

Dette betyr at bevismengden for at trening er god behandling av kroniske muskel- og skjelettsmerter, fortsetter å vokse.

Treningen bør være individuelt tilpasset.

Les også vårt intervju med fysioterapeut Kay Arne Skagseth: Trening mot lave korsryggsmerter

Kjernemuskulatur

Forfatterne skriver i konklusjonen at flere treningsformer er effektive og bør brukes i behandlingen av voksne med korsryggsmerter. Det kan hjelpe mot smertene, bedre fysisk funksjonsevne, muskelstyrke og mental helse.

Studien tyder på at ingen behandling, behandling som går ut på å få råd og informasjon eller eventuelt psykologisk behandling, og terapi som manuellterapi, kiropraktisk behandling og passiv fysioterapi mest sannsynlig er ineffektive ved behandling av ikke-spesifikke korsryggsmerter.

Kun fire studier hadde undersøkt effekten av styrke- og utholdenhetstrening på kjernemuskulaturen. Dette til tross for at svak kjernemuskulatur er blant de mest kjente risikofaktorer for fremtidig ryggsmerte.

Kvaliteten på enkeltstudiene var gjennomgående lav, men dette var de beste studiene forskerne kunne finne. Kvalitetsstudier behøves.

Kilder

Referanser

  1. Owen JP, Miller CT, Mundell NL, et al.. Which specific modes of exercise training are most effective for treating low back pain? Network meta-analysis. BJSM 2019. bjsm.bmj.com