Nyhetsartikkel

Dødsfall blant unge idrettsutøvere

Risikoen for at unge idrettsutøvere skal dø av skade innen idrett, er liten - det er større risiko for å bli drept av lynnedslag. I de tilfellene katastofen likevel inntrer, er det først og fremst hode- og nakkeskader som gir det fatale utfallet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble publisert i Pediatrics i juli 20111. I løpet av de siste årene har det blitt fokusert mer på død forårsaket av hjertesykdom blant unge idrettsutøvere, enn død forårsaket av skader. Dødsfall på grunn av hjerte- og karsykdom er da også fire ganger vanligere blant unge idrettsutøvere, enn dødsfall forårsaket av skader.

Plutselig død hos idrettsutøvere rammer ca. 1 av 200 000 unge idrettsutøvere per år. De aller fleste tilfellene skyldes feil med hjertet. Les mer om dette her: Kan plutselig død hos idrettsutøvere forhindres?

Les også:Ved plutselig hjertedød hos idrettsutøver bør hele familien undersøkes.

Rammer oftest gutter

Forskerene bak studien hadde hentet data om dødsfall blant idrettsutøvere i USA i perioden 1980-2009. Av totalt 1827 dødsfall blant idrettsutøvere under 21 år ble 14 prosent forårsaket av skader. Dette var oftest skader som rammet hode og/eller nakke. 90 prosent av de som døde i slike tragiske ulykker, var gutter, og gjennomsnittsalderen var 16 år.

I gjennomsnitt dør årlig ni idrettsutøvere under 21 år i USA i slike ulykker.

Flest dødelige skader i amerikansk fotball

Flest dødsfall - 57 prosent - skjedde i amerikansk fotball. 17 av disse hadde fått hjernerystelse kort tid før de fikk en dødelig hodeskade (second-impact syndrome). De som oftest døde av ulykker i amerikansk fotball, var forsvarsspillere, men den vanligste enkeltposisjonen var "running back".

10 prosent av dødsfallene skjedde innen friidrett. Dette gjaldt særlig utøvere innen stavsprang (22 døde i perioden), 7 prosent var baseball-spillere, 5 prosent var boksere, og 4 prosent var fotballspillere.

62 prosent av dødsfallene skjedde i konkurranse/kamp-sammenheng, mens 38 prosent døde på trening. 89 prosent av skadene var hode- og nakkeskader eller ryggmargsskader. Blant de andre skadene som førte til død, var 3 prosent skader på flere organ, mens slag mot magen som førte til at milten sprakk, eller til rifter i lever eller innvoller, skjedde i 4 prosent av tilfellene. I 1,5 prosent av tilfellene var årsaken skader mot brystet som førte til rifter i hovedpulsåren (aorta) eller venstre hjertekammer.

Betydelig risiko ved stavsprang

Stavsprang blir trukket frem som et eksempel på en idrett med relativ lav deltakelse, men som ser ut til å være forbundet med betydelig risiko - med 22 dødsfall i løpet av 30 år. Hovedsakelig ble disse dødsfallene forårsaket av hodeskader som oppsto når utøverne falt utenfor madrassen de skal lande på.

Risikoen for å dø på idrettsarenaen er totalt sett svært lav, med ni dødsfall i året i USA. Til sammenligning dør ca. 12 000 unge i USA i bilulykker hvert år, 6000 unge tar selvmord, og 50 dør hvert år på grunn av skader forårsaket av lynnedslag.

Unngå trening ved hjernerystelse

Forfatterne påpeker at selv om dødsfallene er få, er det alltid en katastrofe når noe slikt skjer, og det er viktig å være oppmerksom på hva du kan gjøre for å forebygge. Innen amerikansk fotball har "second impact syndrome" (subduralblødning) vist seg å være en risikofaktor. Både trenere, utøvere og foreldre bør være klar over risikoen knyttet til gjentatte slag mot hodet og hjernerystelse. Utøvere som nylig har hatt en hjernerystelse med symptomer som hodepine, svimmelhet, hukommelsestap osv., bør ikke delta på trening eller kamper før de er helt friske og symptomfrie.

Les mer om dette i artikkelen Råd etter hjernerystelse

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Thomas M, Haas TS, Doerer JJ, et al. Epidemiology of sudden death in young, competitive athletes due to blunt trauma. Pediatrics 2011; 128: e1-e8. pediatrics.aappublications.org