Nyhetsartikkel

Dørstokkmila

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

SMARTe mål

Nå har vi sirklet oss inn på vårt overordnede mål. Det neste vi må gjøre, er å legge en strategi for hvordan vi skal gå frem, hva vi skal gjøre og hvor ofte. Til det bruker vi SMARTe mål. SMARTe mål modellen er en forkortelse for ordene:

  • Spesifikt. Målet må være sansbart og tydelig, og det er derfor viktig at du beskriver nøyaktig hva du ønsker.
  • Målbart. Målet må være uttrykt slik at det kan måles i tid, vekt eller andre enheter. Dersom målet ditt ikke er målbart, er det vanskelig å vite når du har nådd ditt mål.
  • Attraktivt. Målet må være så attraktivt at du virkelig er villig til å jobbe aktivt for å realisere det. Det er lite sannsynlig at du kommer i mål, dersom du ikke er motivert for å gjøre det som skal til for å oppnå det du ønsker deg.
  • Realistisk. Målet du setter opp bør være realistisk slik at du virkelig tror du kan oppnå det. Mange mennesker har ofte for store ambisjoner og ønsker å nå mange og store mål på kort tid. Ofte fører dette til skuffelse og en følelse av å mislykkes.

Det er derfor viktig å tenke gjennom en fornuftig tidsplan, som både vil øke sjansen for å ha det greit i prosessen og framtidig suksess.

  • Tidsbundet. Målet og delmålene må være satt opp slik at det skal oppnåes innen et bestemt tidspunkt.
  • Evaluerbar. Målet bør være av en slik karakter at man i ettertid kan se tilbake å konkretisere hva som gikk galt eller hva som gjorde at du lyktes. Hva skal du gjøre mer/mindre av.

Ut ifra dette lager vi en handlingsplan for suksess. La oss bruke en vektreduksjonscase som eksempel:

Mitt spesifikke mål er vektreduksjon. Dette betyr at jeg må forbruke mer energi enn hva jeg får i meg. Mine måleparameter er kilo og tid. Jeg vil ned 10 kilo innen sommerferien som starter 12.august. Det er attraktivt for meg for da vet jeg at jeg vil føle meg bedre, men jeg reduserer også risikoen for hjerte-og karsykdommer/livsstilsykdommer betraktelig.

10 kilo på 14 uker er realistisk da en vektreduksjon på 0,4 – 1 kilo i uken er anbefalt. Målet mitt er også tidsbundet ved at jeg har satt en dato, 12.august, som er feriestart. I tillegg kan jeg veie meg En gang per uke for å se hvordan jeg ligger an. Ved å notere vekten hver uke kan jeg også evaluere progresjonen og eventuelt tilpasse treningen/kostholdet i henhold til dette.

Forrige side Neste side