Nyhetsartikkel

Ekstra gymtimer: effektiv behandling og forebygging av fedme

To til tre ekstra gymtimer per uke var et effektivt tiltak for å forebygge og behandle fedme hos barn i 6-14-års alder. Men tiltaket bør vare i minst tre år.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Obesity i februar 20231.

Målet med studien var å undersøke effekten av å øke andelen gymtimer i skolen med to til tre ekstra gymtimer per uke til barn i 6-14 års alder i Slovenia.

Deltagerne var over 34 000 elever fra 200 skoler. Elevene som fikk ekstra gymtimer, ble sammenlignet med like mange elever fra de samme skolene, som ikke fikk ekstra gymtimer.

Les også: Barn og fysisk aktivitet - en gave for livet

Lavere BMI

Resultatene viste at BMI var lavere i gruppen som fikk ekstra gymtimer. Forskjellen i BMI økte jo lengre elevene fikk fortsette med de ekstra gymtimene. Maksimal effekt så man etter tre til fire år.

Forskjellen var større hos barn med fedme. Programmet ble effektivt i å reversere fedme etter tre års varighet.

Forfatterne konkluderer med at ekstra gymtimer var et effektivt tiltak for å forebygge og behandle fedme. Effekten var størst hos barn som fikk fedme da studien startet, slik at programmet kunne hjelpe barna som hadde størst behov for støtte.

Les også: Du er forbildet!

Best effekt ved lengre varighet

Forfatterne trekker også frem at for at slike tiltak skal ha effekt, bør de vare i minst tre år på rad. Selv kortvarige pauser kan påvirke effekten av tiltaket negativt på lang sikt.

Beslutningstakere bør være klar over at fedme er en kronisk tilstand som trenger å håndteres over lengre tid. Enkle løsninger eller tiltak som skal gi umiddelbar effekt, er verken realistisk eller bærekraftig, skriver de.

Kilder

Referanser

  1. Juric P, Jurak G, Morrison SA, Starc G, Soric M. Effectiveness of a population-scaled, school-based physical activity intervention for the prevention of childhood obesity. Obesity 2023; 31 (3): 811-822. onlinelibrary.wiley.com