Nyhetsartikkel

Eldre og aktivitet: Golf bedre enn å gå

Golf kan være spesielt god aerob trening for eldre mennesker.

Det viser en ny studie publisert i tidsskriftet BMJ Open Sport & Exercise Medicine1.

I studien har forskerne sammenlignet det å spille golf, turgåing og stavgang blant eldre mennesker og hvilken påvirkning det har på helsa. 

Kjent helseeffekt

Både turgåing og stavgang (en gåteknikk der du bruker staver til å jobbe med overkroppen) er kjente aktiviteter som kan bedre helsa vår.

Det er finske forskere som står bak dennes studien, og de skriver i en nyhetsmelding fra universitetet i Øst-Finland2 at helsefordelene ved aerob trening for å bidra til å forebygge hjerte-og karsykdommer er godt dokumentert. Trening kan være med på å forhindre høyt blodtrykk, diabetes og dyslipidemi - en unormal mengde lipider i blodet som kan gi høyt kolesterol.

Videre skriver de at de fleste relevante studiene gjerne har omhandlet yngre mennesker som deltar i kortere treningsøkter som varer 30 til 60 minutter ved moderat til høy intensitet. Det er mindre kunnskap om effekten av trening på eldre mennesker.

Golf kom best ut

Resultatene til forskerne viser at alle tre typer trening senket blodtrykket.

Likevel var det golfspilling som kom best ut.

En runde golf var lavere i intensitet, men aktiviteten varte lenger og var mer energikrevende enn å gå en tur eller gå med staver. Å spille golf var dermed den aktiviteten som viste mest positive effekter på kolesterolet og glukosemetabolisme.

Årsaken til at kun mennesker som spilte golf fra, før ble inkludert i studien, er fordi forskerne forventet at det kun var golfere som kunne spille en runde på riktig måte.

Ved stavgang, derimot, vil alle deltagerne ha noenlunde lik forutsetning for å mestre.

- Til tross for den lave treningsintensiteten i forbindelse med golf, virker det som den lange varigheten og det høyere energiforbruket har en mer positiv effekt på kolesterolet og glukosemetabolismen sammenlignet med stavgang og turgåing, sier førsteforfatteren av artikkelen, Julia Kettinen, ved Universitetet i Øst-Finland.

Kettinen mener golf som aktivitet kan anbefales til alle friske eldre voksne for å forebygge hjerte-og karsykdommer, og kan også brukes som en behandlingsstrategi for å forbedre helsa til de som allerede har hjerte- og karsykdom.

Gjennomføring

Forskerne gjennomførte studien på følgende måte: 25 friske golfere på 65 år og eldre var inkludert i studien. De ble undersøkt mens de spilte golf i en 18-hulls bane, gikk med staver i seks kilometer eller gikk tur i seks kilometer. Forskerne målte blodtrykk, blodsukker og blodlipidprofil på deltagerne. 

Før treningsperioden startet, tok forskerne blodprøver og målte deltakernes blodtrykk. Deltagerne trente med måleapparat for å måle blant annet varighet, tempo, energiforbruk og trinn. En EKG-sensor (brystbelte) målte hjertefrekvensen.

Kilder

Referanser

  1. Kettinen J, Tikkanen H, et.al. Comparative effectiveness of playing golf to Nordic walking and walking on acute physiological effects on cardiometabolic markers in healthy older adults: a randomised cross-over study . BMJ Open Sport & Exercise Medicine 2023. bmjopensem.bmj.com
  2. Golf, walking and Nordic walking show health benefits for older people, University of Eastern Finland, 2023 www.uef.fi