Nyhetsartikkel

Energisk fysisk aktivitet - hvor lite er nok?

Kraftig fysisk aktivitet er en tidsbesparende måte å oppnå anbefalte mengder fysisk aktivitet på, men hvor mye skal til for å oppnå gunstige effekter på hjertesykdom og kreft?

Verdens helseorganisasjon - og Helsedirektoratet - anbefaler 150-300 minutter med moderat til energisk ("vigorous")  fysisk aktivitet per uke1-2. Eller, 75-150 minutter med energisk fysisk aktivitet. Eller en kombinasjon av slike aktiviteter.

For første gang inneholder de nåværende retningslinjene anbefalinger om korte økter med fysisk aktivitet (f.eks. < 5 min) for å nå de anbefalte målene. Gevinsten av slike intermitterende, intense økter har tidligere stort sett blitt vurdert ved å be deltakerne om å angi på et spørreskjema hvor aktive de er - en metode som lett fører til en overdrivelse av hvor aktiv man faktisk er. Slike studier har vist at dødelighet av alle årsaker reduseres med cirka 10 prosent når de energiske øktene utgjør 30-50 prosent av den totale aktiviteten eller treningen3-4.

Seksti til 90 minutter med ukentlig energisk fysisk aktivitet akkumulert gjennom 10 til 15 minutter lange treningsøkter har vist seg å være assosiert med en 3-års forlengelse av forventet levealder og en 4 prosent lavere risiko for død av alle årsaker for hver ytterligere 15 minutter5-6. Vi vet imidlertid ikke hvor lite intensiv trening som skal til for å oppnå en gunstig påvirkning på helse og dødelighet.

I den akuelle prospektive kohortstudien publisert i European Heart Journal7 inngikk 71 893 voksne personer med medianalder 63 år og der 56 prosent var kvinner. De ble alle utrustet med et akselerometer festet over håndleddet. Det totale omfanget av fysisk aktivitet og forekomsten av korte intense fysiske aktiviteter (≤2 min) ble målt. Gjennomsnittlig observasjonstid var 5.9 år.

I løpet av observasjonsperioden var dødelighetsrisikoen:

 • 4.2 prosent for ingen energisk fysisk aktivitet
 • 2.1 prosent for 0 til mindre enn 10 minutter energisk aktivitet
 • 1.8 prosent for 10 til mindre enn 30 minutter energisk aktivitet
 • 1.5 prosent for 30 til mindre enn 60 minutter energisk aktivitet
 • 1.1 prosent for 60 minutter eller mer med energisk aktivitet

Forskerne beregnet at "optimal dose" av energisk fysisk aktivitet var 54 minutter per uke. Minstetiden forbundet med gunstig helseeffekt av energisk fysisk aktivitet ble beregnet å være cirka 15 minutter for total dødelighet og kreft, mens den var 19 minutter per uke for kardiovaskulær dødelighet.

Forskerne konkluderer at energisk fysisk aktivitet på 15–20 min/uke var forbundet med en 16–40 prosent lavere hazard ratio dødelighet, med ytterligere reduksjoner opp til 50–57 min/uke. Disse funnene tyder på at redusert helserisiko kan oppnås gjennom relativt beskjedne mengder energisk fysisk aktivitet i form av korte økter gjennom uken.

Kilder

Referanser

 1. Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S, Borodulin K, Buman MP, Cardon G, et al. World health organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Br J Sports Med 2020;54:1451–1462.
 2. Helsedirektoratet. Nasjonale anbefalinger om fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Sist faglig oppdatert: 09. mai 2022. www.helsedirektoratet.no
 3. Wang Y, Nie J, Ferrari G, Rey-Lopez JP, Rezende LFM. Association of Physical Activity Intensity With Mortality: A National Cohort Study of 403 681 US Adults. JAMA Intern Med. 2021;181(2):203-211. doi:10.1001/jamainternmed.2020.6331 DOI
 4. Gebel K, Ding D, Chey T, Stamatakis E, Brown WJ, Bauman AE. Effect of Moderate to Vigorous Physical Activity on All-Cause Mortality in Middle-aged and Older Australians. JAMA Intern Med. 2015;175(6):970-977. doi:10.1001/jamainternmed.2015.0541 DOI
 5. Wen CP, Wai JP, Tsai MK, et al. Minimum amount of physical activity for reduced mortality and extended life expectancy: a prospective cohort study. Lancet. 2011;378(9798):1244-1253. doi:10.1016/S0140-6736(11)60749-6 DOI
 6. Lee DC, Pate RR, Lavie CJ, et al. Leisure-time running reduces all-cause and cardiovascular mortality risk published correction appears in J Am Coll Cardiol. 2014 Oct 7;64(14):1537. J Am Coll Cardiol. 2014;64(5):472-481. doi:10.1016/j.jacc.2014.04.058 DOI
 7. Ahmadi MN, Clare PJ, Katzmarzyk PT, Del Pozo Cruz B, Lee IM, Stamatakis E. Vigorous physical activity, incident heart disease, and cancer: how little is enough? published online ahead of print, 2022 Oct 27. Eur Heart J. 2022;ehac572. doi:10.1093/eurheartj/ehac572 DOI