Nyhetsartikkel

Ett av ti tidlige dødsfall kunne vært unngått med mer fysisk aktivitet

Dersom alle klarte halvparten av det helsemyndighetene anbefaler av fysisk aktivitet per uke, kunne ett av ti tidlige dødsfall vært unngått.

Dette ifølge en analyse som ble publisert i British Journal of Sports Medicine i februar 20231.

Kun 75 minutter moderat aktivitet per uke, reduserer risikoen for tidlig død, hjerte- og karsykdom, og enkelte typer kreft, viser analysen.

Forskerne tok i bruk et nytt rammeverk som gjorde at de ble i stand til å sammenligne studier som måler og rapporterer fysisk aktivitet på mange forskjellige måter.

Les også: Inaktivitet og sykdom

Samlet resultater fra 196 studier

Analysen inkluderte studier med minst 10 000 voksne personer. Den så på fysisk aktivitetsnivå og tidlig død uansett årsak, hjerte- og karsykdom, koronar hjertesykdom, slag, hjertesvikt, alle nye typer kreft, og 14 spesifikke krefttyper.

De samlet resultatene fra 196 studier. Dette inkluderte mer enn 30 millioner mennesker.

De fleste av deltagerne var moderat aktive i mindre enn 300 minutter i uken.

Analysen viste at høyere aktivitetsnivå var forbundet med lavere risiko for tidlig død. Forbindelsen mellom aktivitetsnivå og tidlig død var sterkere ved død uansett årsak og hjerte- og karsykdom.

Les også: Nasjonale råd om fysisk aktivitet

Mange tidlige dødsfall kunne vært unngått

Sammenlignet med inaktive voksne, hadde de som var aktive i minst 150 minutter i uken 31 prosent lavere risiko for død uansett årsak og 29 prosent lavere risiko for død på grunn av hjerte- og karsykdom.

Å være moderat aktiv i 150 minutter i uken ga 27 prosent lavere risiko for hjerte- og karsykdom. Det ga også lavere risiko for flere ulike krefttyper.

Forskerne beregnet at om alle var moderat aktive i 150 minutter i uken, kunne 16 prosent av alle tidlige dødsfall vært forebygget. Dersom alle klarte halvparten av dette, altså 75 minutter i uken med moderat aktivitet, kunne ti prosent av tidlige dødsfall vært forebygget.

Les også: Inaktivitet - en folkesykdom

Betydelige helsefordeler

Forfatterne konkluderer med at man kan oppnå betydelige helsefordeler ved å øke det fysiske aktivitetsnivået hos personer som er inaktive, til halvparten av det som er anbefalt. Personer som når anbefalt mengde fysisk aktivitet per uke, vil oppnå ytterligere helsefordeler.

Kilder

Referanser

  1. Garcia L, Pearce M, Abbas A, et al.. Non-occupational physical activity and risk of cardiovascular disease, cancer and mortality outcomes: a dose–response meta-analysis of large prospective studies. BJSM 2023. bjsm.bmj.com