Nyhetsartikkel

Fire av fem nordmenn beveger seg for lite

En stor, norsk undersøkelse fastslår at alt for mange beveger seg for lite.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Norges idrettshøgskole og ni andre høgskoler og universitet gjennomført en kartlegging om nordmenns aktivitetsnivå. Over 3400 personer mellom 20 og 85 år deltok.

Alle forsøkspersonene har hatt en måler festet til kroppen i nesten ei uke som har registrert bevegelsene til personen. Resultatene viser at bare en av fem er aktive i tråd med Helsedirektoratet sine anbefalinger om 30 minutter daglig fysisk aktivitet.

Sigmund Anderssen
Sigmund Anderssen

- Det er vanskelig å måle fysisk aktivitet, og problemet med spørreskjema er at mange overdriver hvor mye de er i bevegelse. Vi visste fra før at mange ikke når anbefalingen om fysisk aktivitet. At det er så mange som en av fem, var mer enn vi trodde, sier forsker Sigmund A. Anderssen (bildet) til NHI.no.

30 daglige minutter

Undersøkelsen viser at 20 prosent oppfyller anbefalingen om å være moderat fysisk aktiv i 30 minutt hver dag. 22 prosent av kvinnene oppfyller anbefalingene, mot 18 prosent av mennene.

- 30 minutter om dagen er minimumsanbefalingene og gjelder for dem som i utgangspunktet er lite fysisk aktive. Hvis de som er inaktive, begynner å bevege seg 30 minutter om dagen, vil dette gi en god helseeffekt, sier Anderssen, men understreker at anbefalingen ikke gjelder for de som er aktive fra før.

- Hvis de som beveger seg mye, går ned i aktivitetsnivå, vil dette reversere noe av helseeffekten. En økning i aktivitetsnivå utover 30 minutter vil gi ytterligere helsegevinst, sier han.

Anderssen er leder i Nasjonalt råd for fysisk aktivitet og sier det er en utfordring å gi generelle anbefalinger om dette.

- I henhold til det som per i dag foreligger av forskning - som befolkningsundersøkelser eller rene eksperimentelle undersøkelser - kan vi trygt hevde at 30 minutter i snitt om dagen gir en positiv helseeffekt. Da snakker vi om den gruppen som er inaktive og det er et stort potensiale der ute, sier Anderssen.

Les også: Overvekt og fysisk aktivtet

Lav intensitet gir bra trening

Anderssen understreker at man ikke trenger å trene hardt for å få en god helseeffekt.

- Å hevde at det ikke er noen vits i å bevege seg hvis man ikke trener hardt, er direkte feil. Det er trist hvis noen tror at høy intensitet på aktiviteten er det eneste som gjelder. Vi har blant annet svært god dokumentasjon på at fysisk aktivitet i henhold til anbefalingene har god effekt på forebyggelse av type 2-diabetes, sier han.

Enkelte forskere har konkludert med at trening med høy intensitet gir best effekt for personer med ulike livsstilssykdommer eller som står i faresonen for å utvikle dette.

Les også: Løp hurtigere og tren mindre

Anderssen mener bildet må nyanseres.

- Den optimale mengden fysisk aktivitet er ikke kjent, men i de nordiske anbefalingene fra 2004, hevder vi at den optimale mengden kan være summen av både 30 minutter fysisk aktivitet, og trening med høyere intensitet to til tre ganger per uke. Noen liker å trene med høy intensitet, andre ikke. Utfordringen er å få folk til å være regelmessig fysisk aktive.

Moderat aktivitet

Undersøkelsen som Anderssen nå har ledet, er utført ved 10 ulike høgskoler og universiteter i Norge og er unik i sitt slag. Det er bare gjort to undersøkelser tidligere der aktivitetsmålere har vært benyttet - én i USA og én i Sverige.

Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, sier at selv om stadig flere rapporterer at de trener, kompenserer ikke det for manglende aktivitet i hverdagen.

- I en kartlegging av barn og unge i fjor, så vi et kraftig fall i aktivitetsnivået fra 9-åringer til 15-åringer. Hvis man sammenligner data for barn og unge med data for voksne, ser vi at aktivitetsnivået faller med 31 prosent fra 9 til 15 år og videre med 31 prosent frå 15 til 20 år, sier Klepp.

- Det er ingen biologisk årsak til at aktivitetsnivået skal falle slik med alderen. Det må ha noe med hvordan vi legger til rette for bevegelse, sier Anderssen.

Demografiske forskjeller

Her er noen av funnene fra undersøkelsen:

  • Aktivitetsnivået er relativt stabilt fra 20-årsalderen til 70-årsalderen.
  • Det er flere inaktive personer med lav utdanning.
  • Overvektige har lavere aktivitetsnivå enn normalvektige.
  • Regionale forskjeller: Nord-Norge og Finnmark har gjennomsnittlig lavere aktivitetsnivå enn andre fylker i undersøkelsen.
  • Sesongvariasjoner: Nordmenn er mindre aktive om vinteren enn ellers i året.
  • Nordmenn er mer aktive i helgene enn på ukedagene.

Vil du vite mer?