Nyhetsartikkel

Forebygging av spiseforstyrrelser i idretten

Spiseforstyrrelser rammer idrettsutøvere hyppigere enn andre. Trenere og andre innen idrettsadministrasjon bør derfor ha kjennskap til både symptomer og forebyggende strategier.

I en oversiktsartikkel om spiseforstyrrelser i idretten som ble publisert i British Journal of Sports Medicine i januar 20161, viser forfatterne til en liste med forebyggende strategier som er utviklet til bruk for trenere og idrettsadministrasjoner. Strategiene er satt sammen av The National Collegiate Athletic Association (NCAA). Målet er å redusere sannsynligheten for spiseforstyrrelser.

I denne artikkelen gjengir vi disse strategiene:

Strategiene

 • Vær oppmerksom på symptomer på spiseforstyrrelser
 • Rådfør deg med en ernæringsfysiolog som har spesialisert seg på idrett, som kan foreslå en passende kostholdsplan for optimal ytelse.
 • Vær bevisst på hvordan du snakker til utøvere om vekt og ytelse. Fokuser på hvordan utøveren kan yte bedre, uten å dreie det inn på vekt.
 • Ha en åpen dialog med utøverne der du forklarer hvor viktig god ernæring og skadefrihet er, for best mulig ytelse.
 • Erkjenn at kroppsfasong og hva slags trening som kreves for best mulig helse og resultater, ikke er lik hos alle.
 • Gjennomfør en screening av utøverne for risikofaktorer for spiseforstyrrelser ved sesongstart.
 • Forsikre deg om at alle involverte trenere har kunnskap om hva som øker risikoen for spiseforstyrrelser hos utøvere.
 • Lag en plan som kan hjelpe dere å identifisere og behandle utøvere med spiseforstyrrelser.
 • Forstå institusjonens henvisningsprotokoll for utøvere som trenger hjelp med ernæring eller andre utfordringer knyttet til spiseforstyrrelser.
 • Oppfordre utøvere til å oppsøke hjelp for alle bekymringer som kan knyttes opp mot psykisk helse, inkludert spiseforstyrrelser.

Høyere risiko

Sammenlignet med personer som ikke utøver sport, har både kvinnelige og mannlige idrettsutøvere høyere risiko for å utvikle spiseforstyrrelser. Dette gjelder særlig utøvere som deltar i idrett der lav kroppsvekt eller magerhet gir fordeler i konkurransesituasjonen.

Les også: Spiseforstyrrelser hos idrettsutøvere

Kilder

Referanser

 1. Joy E, Kussman A, Nattiv . . A. 2016 update on eating disorders in athletes: A comprehensive narrative review with a focus on clinical assessment and management. Br J Sports Med 2016; 50 (3): 154-62. [url][url]http://bjsm.bmj.com/content/50/3/154.full[/url][/url]