Nyhetsartikkel

Forurensning gir dårligere løpsresultat

Dårlig luftkvalitet kan føre til at kvinnelige maratonløpere får dårligere resultater.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble publisert i det amerikanske tidsskriftet Medicine & Science in Sports & Exercise, i mars 20101.

Forskerne bak studien hadde sett på resultatene fra syv ulike maratonløp over en periode på 7-28 år. De vurderte løpsresultatene, været og luftforurensning på konkurransedagen. De tre beste resultatene fra menn og kvinner ble sammenlignet med løperekorden og med nivå av luftforurensning. Høye temperaturer ble også tatt i betraktning.

Forskerne fant at høyere innhold av partikler i luften ble forbundet med dårligere resultat for de kvinnelige løperne. De mannlige maratonløperne ble ikke nevneverdig påvirket.

Selv om forurensningsnivået hos disse maratonløperne sjelden overskrider nasjonal amerikansk standard for luftkvalitet, ble utøvelsen likevel påvirket.

Mer utsatt for luftforurensning enn mindre aktive

Innholdet av partikler i luften ser ut til å være den eneste faktoren i luftkvaliteten som påvirket prestasjonen. Innholdet av karbonmonoksyd, ozon, nitrogendioksyd og svoveldioksyd påvirket ikke løpstidene.

Evalueringen bygget på store amerikanske maratonløp i byer som New York, Boston og Los Angeles. I disse byene pleier forurensningsnivået å være høyt. Maratonløperes pustemønster gjør at de blir utsatt for større menger forurensning og dårlig luftkvalitet enn mindre aktive mennesker. Årsaken til dette er at maratonløpere puster inn og ut omtrent samme volum med luft på ett løp, som en mindre aktiv person gjør i løpet av to hele dager.

Innledningsvis skriver forfatterne av studien at mange var bekymret for at det høye nivået av luftforurensning i Beijing ville påvirke løpsresultatene for maratonløperne i siste sommer-OL - noe som altså ser ut til å ha gyldighet for de kvinnelige løperne.

Kilder

Referanser

  1. Marr LC, Ely MR. Effect of air pollution on marathon running performance. Medicine & Science in Sports & Medicine 2010; 42: 585-91. journals.lww.com