Nyhetsartikkel

Fysisk aktivitet gir stor gevinst

Inaktivitet rammer ikke bare den som er inaktiv. Det har også store økonomiske konsekvenser for hele samfunnet. Gevinsten ved å få hele Norge i aktivitet er på den annen side enorm. Dersom alle tilfredsstilte anbefalingene, er velferdsgevinsten beregnet til svimlende 239 milliarder kroner i året.

Ifølge en studie som ble publisert i Lancet1, er inaktivitet forbundet med en betydelig økonomisk byrde i industriland. Konservativt anslått kostet fysisk inaktivitet helsevesenet internasjonale 53,8 milliarder dollar på verdensbasis i 2013, hvorav 31,2 milliarder dollar ble betalt av offentlig sektor, 12,9 milliarder dollar av privat sektor og 9,7 milliarder dollar av private husholdninger. I tillegg bidrar dødsfall relatert til fysisk inaktivitet til 13,7 milliarder dollar i produktivitetstap.

Med utgangspunkt i dette gjorde Verdens Helseorganisasjon for noen år siden et skifte fra å promotere behandling av sykdom, til å promotere helse med særlig vekt på hva man selv kan gjøre for å få lavere risiko for sykdom. Dette inkluderer røyking, usunt kosthold og inaktivitet.

Vel 7 prosent av alle dødsfall i verden kan tilskrives mangelen på fysisk aktivitet ifølge en artikkel fra 20222.

1,9 milliarder var overvektige i 2016

I et faktaark fra 20223 gir Verdens Helseorganisasjon et nærmere innblikk i effekten av usunt kosthold og inaktivitet. Her viser de til at usunt kosthold og inaktivitet er blant de ledende årsaker til ikke-smittsomme sykdommer, inkludert hjerte- og karsykdom, type 2-diabetes, søvnproblemer og visse krefttyper.

I 2016 var mer enn 1,9 milliarder voksne (39 prosent), 18 år eller eldre, overvektige. Av disse hadde over 650 millioner fedme (13 prosent)4.

Overvekt og fedme gir høye helseutgifter. Eksempelvis har man i USA med utgangspunkt i disse tallene, årlige kostnader på over 80 millarder dollar på grunn av inaktivitet og usunt kosthold.

Neste side