Nyhetsartikkel

Fysisk aktivitet kan begrense skader fra alkohol

Ved å følge helsemyndighetenes anbefalinger om fysisk aktivitet, kan noen av alkoholens skadevirkninger på kroppen begrenses.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert på nett i British Journal of Sports Medicine i september 20161. Ifølge forskerne kan det se ut til at fysisk aktivitet kan redusere den økte risikoen for (tidlig) død uansett årsak, også fra kreft som er forbundet med alkoholinntak.

Les også: Alkohol og kreftrisiko

Høyt alkoholinntak øker risikoen

Høyt alkoholinntak har blitt forbundet med høyere risiko for (tidlig) død uansett årsak, for hjertesykdom, slag, og flere typer kreft. Forskning antyder at alkoholinntak og fysisk aktivitet kan ha felles biologiske sykdomsmekanismer - men at de virker i hver sin retning.

I et forsøk på å finne ut om fysisk aktivitet kan moderere forbindelsen mellom alkoholinntak og død uansett årsak, undersøkte forskerne svarene fra en nasjonal helseundersøkelse i England og Skottland for årene 1994, 1998, 1999, 2003, 2004 og 2006. Undersøkelsene inkluderte spørsmål om alkoholinntak og fysisk aktivitetsnivå blant personer over 40 år.

13 prosent av deltagerne hadde et alkoholinntak som oversteg de maksimale anbefalingene per uke. Omtrent en av fire svarte at de ikke var fysisk aktive i det hele tatt, og litt under 61 prosent oppnådde ikke anbefalingene om 150 minutter med moderat aktivitet per uke. I løpet av perioden helseundersøkelsen varte og frem til 2009 i Skottland, og 2011 i England, døde 5735 av deltagerne (av totalt 36370). Etter å ha tatt høyde for potensielle faktorer som kunne innvirke på dødsfallene, fant forfatterne en direkte forbindelse mellom alkoholinntak og død av alle årsaker og fra kreft. Sammenlignet med livslang avholdenhet ble det å tidligere ha drukket mye, eller å ha et farlig høyt inntak av alkohol, forbundet med klart økt risiko for tidlig død. Jo høyere det ukentlige alkoholinntaket var, jo høyere var risikoen - selv om alkoholinntaket var innenfor den anbefalte maksimumsgrensen.

Doseavhengig

Sporadisk inntak av alkohol var forbundet med noe lavere risiko for tidlig død av alle årsaker og hjertekarsykdom, men ikke for kreft. Det var en direkte sammenheng mellom alkoholforbruk og kreftdødelighet. Risikoen for kreft økte med alkoholforbruket.

Når den fysiske aktiviteten ble tatt med i analysene, varierte risikoen etter hvor store mengder alkohol som ble inntatt. Blant de fysisk aktive var denne risikoen redusert eller annulert. Dette gjaldt fra minste anbefalte aktivitetsnivå og oppover. Sammenhengen mellom alkoholinntak og økt risiko for død av alle årsaker var lavere for de fysisk aktive, men ikke dersom alkoholinntaket var farlig høyt.

Observasjonsstudie

I og med at studien er en observasjonsstudie, kan det ikke trekkes sikre konklusjoner om årsak og effekt. Likevel viser resultatene tydelig at fysisk aktivitet har potensiale til å fremme helse og bremse noen av de skadelige effektene som er forbundet med alkoholinntak - selv om man bare følger minimumsanbefalingene for ukentlig fysisk aktivitet.

Kilder

Referanser

  1. Perreault K, Bauman A, Johnson N, Britton A, Rangul V, Stamatakis E. Does physical activity moderate the association between alcohol drinking and all-cause, cancer and cardiovascular diseases mortality? A pooled analysis of eight British population cohorts. Br J Sports Med 2016. bjsm.bmj.com