Nyhetsartikkel

Fysisk aktivitet og psykiske lidelser

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Barn og ungdom

I en fagartikkel fra psykologitidsskriftet7, har Ann-Merete J. Bremnes og kolleger undersøkt elever i den videregående skolen og sett på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og mental helse. Hun skriver at sammenhengen mellom mental helse og fysisk aktivitet er godt dokumentert blant voksne, men mindre blant ungdom.

Undersøkelsen er gjort blant 290 elever i videregående skole, og viser en positiv sammenheng mellom fysisk aktivitet og flere mål på psykisk helse. Verre er det at kun halvparten av norske 15-åringer tilfredsstiller anbefalingene for fysisk aktivitet. Det anbefales at barn og unge bør være fysisk aktive med både moderat og høy intensitet minimum 60 minutter per dag, men kun halvparten følger altså disse anbefalingene.

Når ungdom deltar og mestrer fysisk aktivitet, kan dette være med på å styrke den positive oppfatningen man har av seg selv. Forfatteren av denne artikkelen peker også på at ungdom som blir i bedre fysisk form, kan få en mer positiv sosial tilbakemelding fra andre - noe som igjen vil kunne resultere i bedring av selvoppfatningen.

Også andre studier viser det samme: Fysisk aktivitet kan bedre selvfølelsen til barn og ungdom. Samtidig viser en rekke studier at stillesittende aktiviteter som å se på tv eller spille dataspill, ikke virker positivt på den mentale helsen.

Tidlig Trygg i Trondheim

Er en undersøkelse av barns utvikling og psykiske helse som går over flere år. Også her er fysisk aktivitet og psykisk helse blant barn undersøkt.

Forskere ved NTNU og NTNU Samfunnsforskning har fulgt flere hundre barn over en fireårsperiode for å se om de kunne finne en sammenheng mellom fysisk aktivitet og symptomer på depresjon.

Resultatene viste at fysisk aktive 6-åringer og 8-åringer viste færre symptomer på depresjon da de ble undersøkt to år senere. Fysisk aktivitet ser altså ut til å beskytte mot utvikling av depresjon. Funnene ble publisert i tidsskriftet Pediatrics i 20178.

NTNU-forskerne hadde følgene budskap til foreldre og helsearbeidere: «Legg til rette for fysisk aktivitet som innebærer at barna blir litt svette og andpustne. Prøv en sykkeltur eller utendørs lek. Det er ikke nok å begrense barnas skjermtid med tv eller iPad. Økt fysisk aktivitet må til».

Les mer om studien i utdanningsforskning

Forrige side Neste side