Nyhetsartikkel

Fysisk aktivitet og psykiske lidelser

Trening som behandlingsmetode er vitenskapelig godt dokumentert ved enkelte former for psykiske lidelser.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Hvor mye og ofte?

Helsedirektoratet skriver i opplysningheftet "Fysisk akitivitet og psykisk helse" at fysisk aktivitet er en selvhjelpsmetode i forhold til psykiske lidelser, men at mange med alvorlige psykiske problemer ofte kan være i dårlig fysisk form, og at de trenger hjelp til å komme i gang.

Desverre vet vi at aktivitetsnivået i befolkningen er lavt, sosialt skjevfordelt og viser en negativ utvikling. Ifølge Folkehelseinstituttet er Norge et av få land i verden som har kartlagt det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen ved å bruke aktivitetsmålere. Kartleggingen tyder på at aktivitetsnivået er lavere enn man tidligere har trodd. Kun én av fem voksne (20-85 år) tilfredsstilte anbefalingene om minimum 30 minutter moderat aktivitet per dag.

Så til den gode nyheten: Forskning viser at det ikke er mye som skal til for at trening skal ha en effekt på den mentale helsa. Også i denne sammenhengen er det anbefalingen om 30 minutter fysisk aktivitet daglig med moderat aktivitet som gjelder, men helseffekten øker om man øker mengden og intensiteten. Er formen svært dårlig fra før, kan helsegevinsten være stor bare ved å begynne.

Les også: Hvordan komme i gang med treninga

Det er ikke alle psykiske lidelser som er like godt dokumentert når det kommer til effekten av trening. Men når det gjelder milde og moderate depresjoner, er den positive effekten av trening godt dokukmentert. Som tidligere nevnt, viser noen studier at fysisk ativitet kan sidestilles med antidepressiva i behandlingen av depressive symptomer.

Forskning har også dokumentert at fysisk aktivitet har en forebyggende effekt og er et viktig supplement til tradisjonell behandling.

Forrige side Neste side