Nyhetsartikkel

Fysisk aktivitet og psykiske lidelser

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Hvor mye og ofte?

Fysisk aktivitet er definert som all kroppslig bevegelse som er utført av skjelettmuskulatur, og som resulterer i en vesentlig øking i energiforbruket utover hvilenivået.

Fysisk aktivitet blir ofte delt inn i lett, moderat og hard fysisk aktivitet, etter hvor stor energiomsetning aktiviteten krever9.

Les også: Hvordan komme i gang med treninga

Helsedirektoratet skriver i opplysningheftet "Fysisk aktivitet og psykisk helse" at fysisk aktivitet er en selvhjelpmetode i forhold til psykiske lidelser, men at mange med alvorlige psykiske problemer ofte kan være i dårlig fysisk form, og at de trenger hjelp til å komme i gang.

Dessverre vet vi at aktivitetsnivået i befolkningen er lavt, sosialt skjevfordelt og viser en negativ utvikling. Ifølge Folkehelserapporten fra 2017 oppfyller de fleste barn, halvparten av de unge og omtrent en av tre voksne anbefalingene om fysisk aktivitet.

Så til den gode nyheten: Forskning viser at det ikke er mye som skal til for at trening skal ha en effekt på den mentale helsa. Også i denne sammenhengen er det anbefalingen om 30 minutter fysisk aktivitet daglig med moderat aktivitet som gjelder, men helseeffekten øker om man øker mengden og intensiteten. Er formen svært dårlig fra før, kan helsegevinsten være stor bare ved å begynne.

Det er ikke alle psykiske lidelser som er like godt dokumentert når det kommer til effekten av trening. Men når det gjelder milde og moderate depresjoner, er den positive effekten av trening godt dokumentert. Som tidligere nevnt, viser noen studier at fysisk aktivitet kan sidestilles med antidepressiva i behandlingen av depressive symptomer.

Forskning har også dokumentert at fysisk aktivitet har en forebyggende effekt og er et viktig supplement til tradisjonell behandling.

Forrige side Neste side