Nyhetsartikkel

Fysisk aktivitet og psykiske lidelser

Fysisk aktivitet og angstlidelser

Mens sammenhengen mellom depresjoner og fysisk aktivitet er godt dokumentert, er det mindre dokumentasjon når det kommer til angstlidelser. Men studier viser likevel at angst og spenningsnivå blir redusert etter en treningsøkt. I tillegg til studiene nevnt i starten av artikkelen, viser en rapport som er publisert i BMJ Sport13, at fysisk aktivitet kan redusere symptomer på angst, men ikke like effektivt som antidepressiva.

Forskere fra England har i denne studien samlet informasjon fra randomiserte, kontrollerte studier for å se på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og angstlidelser. Forskerne kom fram til at mennesker som sliter med panikkangst, kan oppleve at fysisk aktivitet vil redusere symptomene. Likevel viser deres gjennomgang at trening er mindre effektivt enn antidepressiva. Studien viser også at det ikke er noen forskjeller mellom aerob og anaerob aktivitet når det gjelder å redusere symptomer på angst, samtidig som de ikke kan se om det er lett mosjon eller moderat til intensiv trening som er mest effektivt ved angstlidelser.

En studie fra International Journal of Environmental Research14 and Public Health fra 2022 har også undersøkt fysisk aktivitet som forebygging mot angst. Dette er en systematisk gjennomgang og meta-analyse av randomiserte kontrollerte studier. Forskerne bak denne studien kan ikke konkludere med eller bevise at fysisk aktivitet kan forebygge angst. De understreker at dokumentasjonen som er tilgjengelig er dårlig, og at det er behov for mer bevis for å gi anbefalinger om effekten av fysisk aktivitet i forebygging av angst.

En Cochrane-oversikt om dette temaet viser imidlertid at flere varianter av trening kan gi nytte. Det kan være høy eller lav intensitet, foregå i grupper eller individuelt. Resultatene viser heller ikke her noen forskjell på aerob og anaerob trening.

Les mer om Cochrane-oversikten her

Kilder

Referanser

 1. https://www.fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/psykiske-lidelser-voksne/
 2. Singh B, Olds T, et.al. Effectiveness of physical activity interventions for improving depression, anxiety and distress: an overview of systematic reviews. British Journal of Sports Medicine 2023. bjsm.bmj.com
 3. Henrikson M, Wall A, et.al. Effects of exercise on symptoms of anxiety in primary care patients: A randomized controlled trial. Journal of Affective Disorders 2021. www.sciencedirect.com
 4. Wanjau N M, Möller H, et.al. Physical Activity and Depression and Anxiety Disorders: A Systematic Review of Reviews and Assessment of Causality. AJPM Focus 2023. www.ajpmfocus.org
 5. Choi K, Chen C, et.al. Assessment of Bidirectional Relationships Between Physical Activity and Depression Among Adults. JAMA Psychiatri 2019. doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.4175 DOI
 6. Harvey S, Øverland S, et.al. Full Access Exercise and the Prevention of Depression: Results of the HUNT Cohort Study. The American Journal of Psychiatry 2017. doi.org
 7. Martinsen E. . Fysisk aktivitet for sinnets helse. Tidsskr Nor Lægeforen 2000.
 8. https://www.fhi.no/publ/2018/effekt-av-fysisk-trening-for-personer-med-alvorlige-psykiske-lidelser.-over/
 9. Gordon BR, McDowell CP, Hallgren M et al. . Association of Efficacy of Resistance Exercise Training With Depressive Symptoms Meta-analysis and Meta-regression Analysis of Randomized Clinical Trials.. JAMA Psychiatry 2018. jamanetwork.com
 10. https://psykologtidsskriftet.no/fagartikkel/2011/04/positiv-sammenheng-mellom-psykisk-helse-og-fysisk-aktivitet-blant-ungdom-i
 11. Zahl T, Steinsbekk S, et.al. Physical Activity, Sedentary Behavior, and Symptoms of Major Depression in Middle Childhood. Pediatrics 2017. DOI: 10.1542/peds.2016-1711 DOI
 12. https://www.fhi.no/nettpub/hin/levevaner/fysisk-aktivitet/
 13. Jayakody K, Gunadasa S, et.al. Exercise for anxiety disorders: systematic review.. BMJ Sport 2014. www.ncbi.nlm.nih.gov
 14. Moreno-Peral P, Pino-Postigo A, et.al. Effectiveness of Physical Activity in Primary Prevention of Anxiety: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Int J Environ Res Public Health 2022. www.ncbi.nlm.nih.gov

 

Forrige side