Nyhetsartikkel

Fysisk aktivitet og psykiske lidelser

Trening som behandlingsmetode er vitenskapelig godt dokumentert ved enkelte former for psykiske lidelser.

Andre psykiske plager

Selv om det ikke er bekreftet i kontrollerte forsøk, har mange rus- og alkoholavhengige erfart at trening kan dempe abstinensreaksjoner, og tilbakefallsfrekvensen er lavere hos pasienter som deltar i regelmessig fysisk trening.

Ved kronisk tretthetssyndrom er effekten av fysisk aktivitet dokumentert i kontrollerte forsøk, mens et av forsøkene viser at trening var mer effektivt enn antidepressive medikamenter.

Det ser ut til at trening kan redusere symptomene og gi bedre sosial funksjon for schizofrene langtidspasienter, men også her mangler det kontrollerte forsøk.

Les mer i Egil W Martinsens temaartikkel: Fysisk aktivitet og sinnets helse

Kilder

Referanser

  1. http://www.fhi.no/artikler/?id=89311

 

Forrige side