Nyhetsartikkel

Fysisk aktivitet positivt etter kreftbehandling

Fysisk aktivitet etter kreftbehandling kan virke positivt på mange måter.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet viser at trening kan positivt påvirke både livskvalitet, fysisk funksjon, angst og utmattelse for personer som har gjennomgått kreftbehandling.

Ifølge sammendraget fra Kunnskapssenteret var det omtrent 31 651 nordmenn som fikk diagnostisert kreft i 2014 - til sammenligning var det vel 14 000 i 1980. Økningen i antall krefttilfeller skyldes at vi i Norge lever lenger, at kreft forekommer hyppigere blant eldre, og at enkelte kreftsykdommer er langt vanligere enn tidligere. Samtidig blir stadig flere friske som resultat av bedre kreftbehandling og flere lever lenger med sykdommen. Ved utgangen av 2014 var det 242 398 personer som har overlevd eller lever med kreftsykdom.

Les også: Kan trening påvirke kreftsvulsten?

Virker positivt

kvinner jogger

Resultatet av fem systematiske oversikter om effekt av trening for pasienter under og etter behandling for kreft er oppsummert.

Ifølge en nyhetsmelding fra Kunnskapssenteret rapporterte oversiktene funn fra til sammen 119 randomiserte kontrollerte studier med om lag 10 000 deltakere. Det er de vanligste kreftformene som prostatakreft, brystkreft, lungekreft og tykktarmskreft de aktuelle studiene omhandler.

Les også: Fysisk aktivitet mot kreft

Forskerne skriver i et sammendrag at vi i dag mangler kunnskap og forskning om effekt av fysisk trening under og etter kreftbehandling på utfallene overlevelse, tilbakefall av ulike kreftsykdommer og alvorlige uønskede hendelser. Men oppsummeringen som nå er foretatt tyder på at trening kan virke positivt på ulike områder for personer som har gjennomgått en kreftbehandling.

Mer forskning trengs

sliten

Om trening har effekt for personer som er under behandling, er mer usikkert.

- Vi vet ikke om trening påvirker spesifikk kreftoverlevelse. Styrketrening ser ikke ut til å påvirke alvorlighetsgrad av lymfødem hos kvinner operert for brystkreft, sier prosjektleder og forsker Kristin Thuve Dahm ved Kunnskapssenteret i en nyhetsmelding.

- Vi vet ikke sikkert om noen treningstyper, ulik intensitet eller treningsvarighet er bedre enn andre eller om trening kan kombineres med ulike former for kreftbehandling som for eksempel kjemoterapi og stråleterapi. Her trengs det mer forskning, sier hun.

Les også: Trening kan redusere brystkreftrisiko

Kilder

Tidligere fagmedarbeidere