Informasjon

Genene dine avgjør hvor aktiv du vil være

Genene dine har ikke bare stor betydning for hvor god du kan bli i en idrett. De har også betydning for hvor aktiv du har lyst til å være.

Genene dine kan være avgjørende for hvordan kroppen din reagerer på trening, og de spiller en stor rolle for hvordan utholdenheten, styrken, fleksibiliteten og kroppssammensetningen din er. Nå viser studier fra American College of Sports Medicine (ACSM) at man også kan se tydelige genetiske forskjeller på folks tilbøyelighet til å være fysisk aktive. Det vil si at spesifikke gener kan bidra til å å avgjøre om du er av den aktive typen, eller om du er mer bedagelig anlagt.

Viktig for å bli god

- Det er viktig å ha de riktige genene for å bli god i idrett. I tillegg til at de fysiske forutsetningen må være til stede, må du og ha de genene som bestemmer at du er villig til å være fysisk aktiv. Over 50 prosent av de fysiske forutsetningene kommer fra arv, men hvis du tar med de psykiske egenskapene som gjør deg villig til å utnytte kapasiteten din, utgjør dette totalt 80 prosent. Gener er nok også med på å avgjøre om du enten er fysisk aktiv eller inaktiv, men her er også miljø en viktig faktor, sier Jostein Hallén, som er professor ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne ved Norges Idrettshøgskole.

Stor betydning

Hallén understreker at både gener og oppdragelse er viktige faktorer for hvor aktive vi er.

- At det er genetisk betinget hvor aktive vi er tilbøyelige til å være, har ganske stor betydning. Innen motivasjonsteori har vi 4-5 kategorier hvor du i den ene enden har noen som er helt upåvirkelige for press og oppfordringer om å trene, mens de som er i den andre enden er veldig lett å påvirke. For dem kan det være nok at det har åpnet et nytt treningsstudio eller at naboen har begynt å jogge. Da kan man tenke seg at gener bestemmer litt for hvilke anlegg du har for å være tilbøyelig til å trene. Men som sagt spiller miljø også en stor rolle, og faktorer som bosted, families tilbøyelighet, osv. Jeg har vanskelig for å akseptere at det for noen er umulig å være fysisk aktive. Men du har jo noen som har blitt tvunget til å være fysisk aktive gjennom hele barndommen og som nekter å fortsette med dette når de er voksne, på lik linje med at noen kan være vokst opp i et svært religiøst hjem og siden ta avstand fra religionen, sier Hallén.

Kan ikke påvirke genanlegget

Men dersom du har vært uheldig og har gener som er mindre gunstige med tanke på fysisk aktivitet, kan du gjøre noe for å endre genene til fordel for etterkommerne dine?

- Nei. Du kan ikke påvirke genanlegget ved å være mer fysisk aktiv. Det er gjennomført forsøk med eneggede tvillinger for å se hvordan de reagerer på fysisk aktivitet. Det vi ser er at dersom tvilling A får null effekt av treningen, så får tvillingbroren også veldig liten endring. Hvis tvilling A derimot får 20 prosent endring, får tvillingbroren tilsvarende endring. Da ser du tydelig at det er arvelig bestemt hvor godt kroppen klarer å dra nytte av fysisk aktivitet. Det som er veldig urettferdig, er at dette er noe du ikke kan gjøre noe med, sier Hallén.

Men sunt likevel

Selv om du ikke er blant de som har genene til å bli en toppidrettsutøver, eller har gener som fører til at du er tilbøyelig til å være mer bedagelig anlagt, er det ingen grunn til å gi opp treningsøktene.

- Det kan også være arvelig bestemt hvor stor sannsynlighet du har til å få for eksempel kreft eller hjertesykdom, men dette kan du påvirke ved å være fysisk aktiv. Selv om effekten på prestasjonen er moderat, er helseeffektene der like fullt, sier Hallén.

Vil du vite mer?