Nyhetsartikkel

Hard intervalltrening forsinker aldringen mest

Mange forskningsstudier har undersøkt om trening kan holde oss unge lengre. Her kan du lese om noen av dem.

Mange forskningstudier har undersøkt hvordan fysisk aktivitet kan bidra til økt levealder. Konklusjonen er gjerne at trening gir ekstra leveår, og at type trening  kan spille en rolle. 

Les også: Aktive eldre lever lengre

I denne artikkelen kan du lese om flere av disse studiene og hvordan forskerne konkluderer.

La oss starte med en tysk studie publisert i European Heart Journal i november 2018. Den viser at utholdenhetstrening forsinker aldringen mer enn styrketrening.

Treningen som ble testet ut i denne randomiserte studien, var intensiv intervalltrening, lettere utholdenhetstrening og styrketrening. En fjerde gruppe fungerte som kontrollgruppe.

Alle ble i bedre form

Forskerne fant ut at etter 6 måneders trening i 45 minutter 3 ganger i uken, ble alle deltagerne i bedre fysisk form. Men bare intervalltrening og moderat løping eller turgåing hadde en effekt på aldringen i cellene.

Dette kunne forskerne konkludere med siden de målte telomerlengden på kromosomene til deltagerne.

Telomerer sitter på enden av kromosomene og er blitt sammenlignet med den lille plastenden på en skolisse. Disse endene gjør at kromosomene (som inneholder genene våre) ikke blir frynsete i kantene.

En telomer kan gi en god pekepinn på aldring. At de forkortes, er en naturlig del av aldringen, men livsstilen vår spiller en rolle i hvor raskt de forkortes. Studier tyder for eksempel på at røyking kan framskynde denne prosessen.

Kortere telomerer er knyttet til en lavere forventet levealder og en større sjanse for aldersrelaterte sykdommer, for eksempel hjertesykdom.

Medforfatter av studien, Christian Werner fra Saarlands universitet i Tyskland, sier i en nyhetsmelding at denne studien støtter retningslinjene som anbefaler at styrketrening bør utfylle utholdenhetstrening fremfor å erstatte det. Han sier også at resultatene kan brukes til å gi treningsanbefalinger for enkeltpersoner, slik at man lettere kan forebygge hjerte-og karsykdommer.  

Det er viktig å understreke at alle typer trening ga helsefordeler - også vekttrening.

Neste side