Nyhetsartikkel

Hard intervalltrening forsinker aldringen mest

Temaside om Korona

Styrketrening

Mens den tyske studien løfter fram betydningen av utholdenhetstrening, sier forsker Hilde Lohne-Seiler i et intervju i NHI.no i 2016 at styrketrening kan være avgjørende for en god alderdom. 

Lohne-Seiler er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder (UiA) ved fakultet for helse- og idrettsfag og har gjennomført en doktorgradsstudie som blant annet belyser styrketrening og måling av fysisk aktivitet hos eldre mennesker i Norge.

Hun sier at man i løpet av tre måneder med trening kan ta igjen det man taper i løpet av 10-20 år som inaktiv. 

I dette intervjuet forteller hun om hviken type styrketrening som ga best resultat i forskningen hun har utført

Forrige side Neste side