Nyhetsartikkel

Hard intervalltrening forsinker aldringen mest

Mange forskningsstudier har undersøkt om trening kan holde oss unge lengre. Her kan du lese om noen av dem.

Mange forskningstudier har undersøkt hvordan fysisk aktivitet kan bidra til økt levealder. Konklusjonen er gjerne at trening gir ekstra leveår, og at type trening  kan spille en rolle. 

Les også: Aktive eldre lever lengre

I denne artikkelen kan du lese om flere av disse studiene og hvordan forskerne konkluderer.

La oss starte med en tysk studie publisert i European Heart Journal i november 2018. Den viser at utholdenhetstrening forsinker aldringen mer enn styrketrening.

Treningen som ble testet ut i denne randomiserte studien, var intensiv intervalltrening, lettere utholdenhetstrening og styrketrening. En fjerde gruppe fungerte som kontrollgruppe.

Alle ble i bedre form

Forskerne fant ut at etter 6 måneders trening i 45 minutter 3 ganger i uken, ble alle deltagerne i bedre fysisk form. Men bare intervalltrening og moderat løping eller turgåing hadde en effekt på aldringen i cellene.

Dette kunne forskerne konkludere med siden de målte telomerlengden på kromosomene til deltagerne.

Telomerer sitter på enden av kromosomene og er blitt sammenlignet med den lille plastenden på en skolisse. Disse endene gjør at kromosomene (som inneholder genene våre) ikke blir frynsete i kantene.

En telomer kan gi en god pekepinn på aldring. At de forkortes, er en naturlig del av aldringen, men livsstilen vår spiller en rolle i hvor raskt de forkortes. Studier tyder for eksempel på at røyking kan framskynde denne prosessen.

Kortere telomerer er knyttet til en lavere forventet levealder og en større sjanse for aldersrelaterte sykdommer, for eksempel hjertesykdom.

Medforfatter av studien, Christian Werner fra Saarlands universitet i Tyskland, sier i en nyhetsmelding at denne studien støtter retningslinjene som anbefaler at styrketrening bør utfylle utholdenhetstrening fremfor å erstatte det. Han sier også at resultatene kan brukes til å gi treningsanbefalinger for enkeltpersoner, slik at man lettere kan forebygge hjerte-og karsykdommer.  

Det er viktig å understreke at alle typer trening ga helsefordeler - også vekttrening.

Styrketrening

Mens den tyske studien løfter fram betydningen av utholdenhetstrening, sier forsker Hilde Lohne-Seiler i et intervju i NHI.no i 2016 at styrketrening kan være avgjørende for en god alderdom. 

Lohne-Seiler er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder (UiA) ved fakultet for helse- og idrettsfag og har gjennomført en doktorgradsstudie som blant annet belyser styrketrening og måling av fysisk aktivitet hos eldre mennesker i Norge.

Hun sier at man i løpet av tre måneder med trening kan ta igjen det man taper i løpet av 10-20 år som inaktiv. 

I dette intervjuet forteller hun om hviken type styrketrening som ga best resultat i forskningen hun har utført

Andre studier

Men mange andre studier har også undersøkt treningens effekt på hvor fort vi eldes. 

Blant annet viser en studie fra England publisert i tidsskiftet Aging Cell i 2018 at eldre mennesker som trener jevnlig, har muskelmasse, kolesterolnivå og et immunsystem som en ung, utrent person.

I denne studien rekrutterte forskerne deltagere fra et sykkelmiljø, og resultatene viste altså svært gode resultater for de aktive syklistene. 

Les mer om denne studien her

Også en studie publisert i 2016 i Archives of Internal Medicine, viser noe lignende: Eldre som løper eller jogger, kan både forsinke aldringsprosessen og forlenge livet. 

Denne studien viste også at det ikke er noe som tydet på at løperne hadde økt forekomst av slitasjegikt eller behov for leddoperasjoner (for eksempel kneleddsoperasjon), enn ikke-løpere.

Les mer om denne studien her: Løping kan forsinke aldringsprosessen

- Trening gir muligheter

En studie fra amerikanske Mayo Clinic har undersøkt hvilken type trening som best påvirker cellenes evne til å gjenoppbygge energimolekyler, og som dermed kan holde oss spreke lengre.

Det er hard intervalltrening som kommer seirende ut.

I et intervju med NHI.no sier forsker ved Norges Idrettshøgskole, Tormod Skogstad Nilsen, at svaret på hvilken trening som fungerer best, er mer komplekst enn det studien fra Mayo Clinic gir. Han tror man også kan oppnå noe av det samme med styrketrening, det kommer an på hvordan man legger opp treninga. 

Likevel mener han studien gir en god indikasjon på hva som er mulig med trening.

- Husk også at det er ikke "verdens beste treningsprogram" hvis ikke du faktisk trener, så det å finne en treningsform man liker, er sannsynligvis det aller viktigste, sier han.

Her kan du lese mer om studien fra Mayo Clinic og intervjuet med Tormod Skogstad

Stillesitting og telomerer

Felles for disse studiene er at det gjelder å røre på seg.

Å gjøre det motsatte, å sitte mye, er også undersøkt i denne forskningsstudien publisert i American Journal of Epidemiology i januar 2017.

Forskerne konkluderer med at det å sitte mye, påskynder den biologiske aldringsprosessen: de av deltagerne i studien som rørte lite på seg, hadde celler som biologisk var åtte år eldre enn deres faktiske alder.

Les mer om denne studien her: Fortere gammel om du sitter for mye

Også denne studien viser at trening påvirker telomererlengden. Resultatene viste at kvinner som satt i mer enn ti timer om dagen og fikk mindre enn 40 minutter med moderat til energisk trening per dag, hadde kortere telomerer enn de som var mer aktive.

Referanser

  1. Werner CM, Hecksteden A, Morsch A, et al.. Differential effects of endurance, interval, and resistance training on telomerase activity and telomere length in a randomized, controlled study. European Heart Journal 2018. academic.oup.com
  2. https://www.nhs.uk/news/lifestyle-and-exercise/can-aerobic-exercise-slow-down-ageing/