Nyhetsartikkel

Hardt fysisk arbeid gir høyere sykefravær

Det er velkjent at et høyt fysisk aktivitetsnivå er sunt. Paradoksalt nok gjelder ikke dette fysisk krevende arbeid. For å forebygge plager, bør også denne gruppen trene på fritiden.

En dansk studie som ble forhåndspublisert på nett i april 2011, i British Journal of Sports Medicine (BJSM), har undersøkt om det å ha et krevende fysisk arbeid har like gunstig innvirkning på helsen som å være fysisk aktiv på fritiden.

Deltakerne var 7144 yrkesaktive dansker, hvor 52 prosent var kvinner. Forfatterne samlet materialet fra 2005-2007. I denne perioden hadde 341 menn og 620 kvinner langtids-sykefravær.

84 prosent høyere risiko

Forskernes hypotese var at fysisk aktivitet var positivt for helsen uavhengig om det var aktivitet i arbeid eller på fritid. Men denne hypotesen slo ikke til. Et fysisk krevende arbeid økte risikoen for langtidssykefravær, mens fysisk aktivitet på fritiden reduserte risikoen. De med fysisk krevende arbeid hadde 84 prosent høyere risiko for langtidssykefravær enn de som hadde jobber som ikke var særlig fysisk krevende.

Farene ved en lite aktiv livsstil er velkjent. Derfor har alle typer fysisk aktivitet blitt ansett å gi en lignende, helsefremmende effekt.

Internasjonale anbefalinger om aktivitet skiller ikke mellom fysisk aktivitet i form av fysisk krevende arbeid, eller fysisk aktivitet på fritiden.

Type aktivitet avgjør

Det å ha et høyt aktivitetsnivå på fritiden hadde en motsatt effekt, det reduserte risikoen for langtidssykefravær. Dette betyr at de som har et krevende fysisk arbeid også bør være fysisk aktive på fritiden for å forebygge skader og plager.

Årsaken til disse forskjellene har med type aktivitet å gjøre, skriver forfatterne videre.

Typiske mønster for krevende fysisk arbeid er; tunge løft, å stå lenge i en stilling/posisjon, arbeid hvor du gjør samme bevegelse mange ganger, å jobbe med hendene i skulderhøyde eller høyere, og det å jobbe med ryggen bøyd eller fremoverlent.

Aktivitetsmønster som er typisk for fysisk aktivitet vi gjør på fritiden er dynamiske sammentrekninger av store muskelgrupper, og kondisjonstrening hvor du kan hvile eller ta pauser når kroppen trenger det.