Nyhetsartikkel

Hardtrening og lite søvn: Hvordan påvirker det hjertet?

En svensk studie viser at hard trening etter en periode med dårlig søvn kan gi høye verdier av hjertemarkøren troponin. Men forskerne understreker at dette ikke betyr at det er risikabelt for hjertet å trene hardt når man er lite uthvilt.

En studie fra Uppsala universitet i Sverige har undersøkt hvordan hjertet reagerer til utøvere som trener hardt etter netter med lite søvn. 

Studien er en liten pilotstudie og er publisert i tidsskriftet Molecular Metabolism1.

16 deltagere var inkludert i studien. De ble bedt om å utføre en intens treningsøkt etter både normal søvn og etter tre netter med lite søvn.

Resultatene viste at da deltagerne trente etter netter med mindre søvn, steg nivåene av hjerteskademarkøren troponin, sammenlignet med da de trente i uthvilt tilstand. 

Studien er som sagt liten, og det er ennå ikke mulig å avgjøre om dette har noe å bety for hjertehelsa. 

Trening reduserer risiko

Ved skade på muskelceller, som for eksempel ved hjerteinfarkt, slippes troponiner ut i blodbanen. Mengden troponin måles rutinemessig på sykehuset hos pasienter med aktutt hjertesykdom.

Resultatene fra deltagerne som trente hardt under søvnmangel, viste altså at nivåene av troponin steg noe etter nettene med mindre søvn.

Forskerne understreker at de ikke kan si noe om det å trene med søvnmangel har noe å bety for hjertets helse. De skriver på sidene til universitetet i Uppsala2 at tidligere epidemiologiske studier viser at "kronisk forstyrret og forkortet søvn på befolkningsnivå øker risikoen for flere kardiovaskulære sykdommer, som høyt blodtrykk og hjerteinfarkt".

Samtidig vet vi at trening i seg selv reduserer risikoen for hjertesykdom. Men hvordan søvnmangel påvirker det  kardiovaskulære systemet når det belastes hardt under trening, er ukjent, ifølge forskerne. 

Jonathan Cedernaes er lege og førsteamanuensis i medisinsk cellebiologi ved Uppsala universitet. Han sier at høye nivåer av troponin etter trening har vært knyttet til en viss økt fremtidig risiko for sykdommer som påvirker det kardiovaskulære systemet. Men at mekanismene rundt dette ikke er kjent. 

Fordeler med trening med høy intensitet

I dag er altså ingen bevis som tyder på at det er skadelig for hjertet å trene når du har sovet for lite. 

Men som forskerne skriver: Man kan tenke seg at bedre søvn kan øke de positive effektene fysisk trening har på hjertet ytterligere. Trening med høy intensitet har generelt mange fordeler på lang sikt, men forskerne mener likevel funnene kan være verdt å merke seg hos enkelte grupper: For eksempel idrettsutøvere som trener mye med høy intensitet og for enkelte som jobber skift i helsetjenesten og som må prestere på høyt nivå selv om de har sønvmangel.

Å være mer bevisst på hvor viktig søvn er i noen situasjoner, kan være gunstig, mener forskerne.  

Søvnlaboratorium

Deltakerne i studien oppholdt seg i et søvnlaboratorium ved to anledninger. Den ene gangen skulle deltagerne sove normalt i tre sammenhengende netter. Den andre gangen ble de holdt våken halve natta - tre netter på rad.

Det ble tatt blodprøver kveld og morgen begge gangene. Det ble også tatt blodprøver etter en intens treningsøkt som ble gjort den siste dagen. Forskerne målte to proteiner i blodet: 

NT-proBNP og troponin. Blodnivåene av troponin steg altså i timene etter treningen. De så at økningen etter treningen var nær 40 prosent høyere etter tre netter med delvis søvnmangel, sammenlignet med nettene med normal søvn.

 

Kilder

Referanser

  1. Martikainen T, Sigurdardottir F, et.al. Effects of curtailed sleep on cardiac stress biomarkers following high-intensity exercise. Molecular Metabolism 2022. www.sciencedirect.com
  2. Uppsala Universitet, Hårdträning efter lite sömn ökade nivåer av hjärtskademarkör, https://www.uu.se/nyheter/artikel/?id=18142&typ=artikel