Nyhetsartikkel

Hverdagslig aktivitet og risiko for hjertesykdom

Kvinner som utfører minst fire timer med vanlige aktiviteter som å vaske og gjøre hagearbeid reduserte risikoen for hjertesykdom.

Det viser en studie publisert i Journal of the American Heart Association i februar 20221.

Grovt sagt konkluderer forskerne med at å komme seg opp av stolen er det som gjelder når hjertesykdom skal forebygges for eldre mennesker. 

For studien viser at det er ikke bare målrettet trening som reduserer risikoen for dette. Den viser at kvinner som bruker fire timer på hverdagslige aktiviteter som å lage mat, vaske og gjøre hagearbeid har mindre risiko for hjertesykdom enn de som kun bruker to timer daglig på slike gjøremål. 

Mer presist viste resultatene at sammenlignet med kvinner som brukte mindre enn to timer per dag på hverdagslige aktiviteter, hadde kvinner som brukte minst fire timer på dette: 

  • 43 prosent lavere risiko for koronar hjertesykdom
  • 30 prosent lavere risiko for hjerneslag
  • 62 prosent lavere risiko for død grunnet hjertesykdom

 - All bevegelse teller 

– Studien viser at all bevegelse teller når man skal forebygge sykdom, sier førsteforfatter Steve Nguyen i omtalen av studien fra University of California - San Diego2. Nguyen er postdoktor ved Herbert Wertheim School of Public Health.

- Å bruke mer tid til aktiviteter som handler om daglige gjøremål og som gjør at vi må opp av stolen, resulterte i lavere risiko for kardiovaskulær sykdom.

Over 5400 amerikanske kvinner i alderen 63 til 97 år og som ikke hadde hjertesykdom ved starten av studien, deltok.

De hadde på seg et akselerometer i opptil syv dager for å få nøyaktige mål på hvor mye tid de brukte på å bevege seg - og hvilke typer vanlig dagligdagse aktiviteter som ga denne bevegelsen. Dette er aktivitet som ifølge forskerne ofte ikke er inkludert i tidligere studier der det gjerne er moderat og kraftig intensitet på aktiviteten som måles. 

Hverdagaktivitet også viktig

I løpet av studietiden fikk 616 kvinner kardiovaskulær sykdom: 268 fikk koronar hjertesykdom, 253 fikk slag og 331 døde av kardiovaskulær sykdom.

 – Mye av den aktiviteten eldre voksne gjør, handler om hverdagslige oppgaver, og som ikke defineres som fysisk aktivitet, sier professor Andrea ved Herbert Wertheim School of Public Health. Hun sier at bevegelse i hverdagen gir mange fordeler, og at det må oppmuntres til dette i retningslinjer for fysisk aktivitet, 

Kilder

Referanser

  1. Nguyen S, Bellettiere J, et.al. Accelerometer‐Derived Daily Life Movement Classified by Machine Learning and Incidence of Cardiovascular Disease in Older Women: The OPACH Study. Journal of the American Heart Association 2022. www.ahajournals.org
  2. US San Diego News Center, Daily Activities Like Washing Dishes Reduced Heart Disease Risk in Senior Women, Yadira Galindo, 2022 ucsdnews.ucsd.edu