Nyhetsartikkel

Hverdagsmosjon også viktig for å redusere risiko for sykdom

Hagearbeid eller litt gym på stuegulvet kan redusere risikoen for hjerteinfarkt, slag og tidlig død for personer over 60 år.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Selv om det er regelmessig mosjon som i størst grad kan redusere risikoen for ulike sykdommer, kan også hverdagsaktivitet gjøre en forskjelll. Det viser resultatene fra en studie publisert i British Journal of Sports Medicine i oktober 2013.

At regelmessig trening med moderat til hard fysisk aktivitet 150 minutter i uka er nødvendig for å opprettholde en sunn livsstil, er kjent. Samtidig viser det seg at stillesittende aktiviteter øker risikoen for livsstilssykdommer.

Studien er utført av forskere ved Karolinska Institutet i Stockholm. De skriver at den beste måten å redusere tiden man sitter stille på, kan være å øke mengden fysisk aktivitet som ikke er trening - altså hverdagsaktiviteten. Dette er spesielt viktig for eldre voksne som gjerne sitter mer i ro enn andre aldersgrupper. Samtidig får enkelte større problemer med å gjennomføre anbefalingen om å drive moderat til hard fysisk aktivitet 30 minutter hver dag.

Les også: Du blir aldri for gammel til å trene

Mest aktiv - best utfall

I studien deltok omtrent 4000 60-åringer i Stockholm. Hjertehelsen til deltagerne ble fulgt opp i vel 12 år.

Ved studiestart ble helsa til deltagerne undersøkt. De måtte også svare på spørsmål om livsstil, kosthold, røyking, alkohol og om hvor fysisk aktive de var. De skulle i tillegg rapportere om hvor ofte de gjorde aktiviteter som hagearbeid, bærplukking og garasjearbeid i løpet av de siste tolv månedene. De ble også spurt om hvor ofte de deltok i planlagte fysisk aktiviteter.

Les også: Turgåing som trening

Det ble tatt en rekke prøver og fysiske tester for å kartlegge deltagernes hjertehelse.

Resultatene viste at de av deltagerne som levde et aktivt dagligliv også hadde lavere risiko for å utvikle hjerteproblemer enn de som hadde et mer stillesittende liv.

De som levde et aktivt liv, hadde smalere midje og lavere nivåer av skadelig blodfett sammenlignet med de som satt mye stille. Mennene hadde også lavere nivåer av glukose og insulin i blodet og lavere risiko for blodpropp.

For de som drev med en mer organisert form for fysisk aktivitet, men som ikke var så aktive i hverdagen, var resultatene de samme.

De som gjorde begge deler: var både aktive til hverdags og drev fysisk aktivitet, kom best ut av det.

Forskerne skriver at i denne studien hadde en generell aktiv hverdag en viktig og gunstig påvirkning på hjertehelsa, og det ble koblet til lang levetid hos eldre voksne. Dette var altså uavhengig av regelmessige treningsvaner.

- Våre funn er spesielt viktig for eldre mennesker. Denne gruppen har ofte problemer med å trene intensivt, men klarer å bevege seg i hverdagen, sier Elin Ekblom Bak i en nyhetsmelding fra Karolinska Institutet - der hun er doktorgradsstudent ved Institutt for indremedisin.

Forskerne konkluderer med at helsearbeidere bør anbefale hverdagsaktivitet til eldre voksne slik at de bruker større del av dagen på å bevege seg. Dette kan være like viktig som å anbefale regelmessig trening.

De skriver også at befolkningen blir stadig eldre - dette vil derfor være viktig både for den enkeltes velvære og den globale og nasjonale sykdomsbyrden.

Les også: Regelmessig mosjon forsinker aldringen

Påvirker metabolismen

Studien viser at de som drev med mest aktivitet i hverdagen, kan ha 27 prosent lavere risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag, og 30 prosent lavere risiko for å dø av ulike årsaker, sammenlignet med de med lavest aktivitetsnivå.

Les også: Mosjon og hjertesykdom

I en nyhetsmelding fra Karolinska Institutet, sier forskerne at forklaringen på dette kan være at langvarig sitting trekker ned energimetabolismen (metabolisme) i kroppen til et minimum. Å stå oppreist eller å bevege seg, øker metabolismen. Å sitte i ro krever ingen anstrengelse av musklene, noe som kan forstyrre normal hormonproduksjon. Dette kan i sin tur påvirke andre organer og vev i kroppen.

Les også: Aktive eldre lever lengre

Kilder

Referanser

  1. Ekblom Bak E, Ekblom B, et.al. The importance of non-exercise physical activity for cardiovascular health and longevity . British Journal of Sports Medicine 2013.