Intervju

Hvordan påvirker mensen kvinners prestasjoner i idrett?

Presterer best rett før eggløsning

Resultatene viste at det var få forskjeller å spore blant kvinnene som brukte p-piller: ulike tidspunkt av en p-pillesyklus påvirket ikke prestasjonene.

De som var naturlig menstruerende, ble testet i de tre fasene: tidlig og sen follikkelfase og midtre lutealfasen.

- Hos de naturlig menstruerende kvinnene fant vi at de hoppet 4-5 prosent høyere midtveis i syklus, sammenlignet med hva de gjør under selve menstruasjonen.
Kvinnene presterte altså best i sen follikkelfase, rett før eggløsning.

- Er dette en stor økning?

- Det kan sammenlignes med hva man kan forvente av økning etter 10-12 uker med spensttrening. Alle deltagerne hadde en økning. Så det er en betydningsfull forskjell for utøverne.

- Var dette forventet?

- Ja, det ble gjort en stor metaanalyse i 2020, der man så en liten negativ effekt av tidlig follikkelfase på treningsprestasjon. Så om du snur på det og sier at man presterer dårlig i tidlig follikkelfase, var det forventet.

- Så presterer man bedre rett før eggløsning, eller underpresterer man under menstruasjonen?

- Det er det store spørsmålet, vi vet ikke helt hvorfor dette skjer. Østrogen øker, det er et anabolt hormon, altså et oppbyggende hormon. Det virker positivt på skjelettmuskulatur og bein og også på nervesystemet. Det kan ha mange positive effekter. Dette ser vi i overgangsalderen også: når østrogen faller, vil muskelmasse, styrke og bein blir dårligere. Men selv om vi vet at østrogen er positivt, er det vanskelig å si om endringene vi ser er direkte knyttet til hormonkonsentrasjonene i menstruasjonssyklusen. Eller om det har med at mange får ulike plager under menstruasjon som smerter og sterke blødninger og at det er dette som påvirker resultatet, sier Åserud.

- Bør kvinner ta hensyn til menstruasjonssyklusen når de trener?

- Enkelte studier har vist at det å øke treningsfrekvensen i follikkelfasen gir bedre styrketreningsresultater enn å øke treningsfrekvensen i lutealfasen. Treningsstudiene er derimot for få til at vi kan gi det som en generell anbefaling. Vi har også for liten kunnskap om hvorfor noen utøvere presterer ulikt i gitte faser av syklusen, sier Åserud.

Forrige side Neste side