Intervju

Hvordan påvirker mensen kvinners prestasjoner i idrett?

Lite forskning på kvinner

Åserud forteller at kvinner er kraftig underrepresentert i idrettsforskningen.
Dette har vært noe av drivkraften bak undersøkelsen hennes og som hun gjerne ønsker å forske mer på i framtiden om hun får muligheten.

Hun sier at å gjennomføre forskning på kvinner tar mer tid og koster mer penger.
- Kvinner har et varierende hormonmiljø, og hormonvariasjonen til kvinner er vanskelig å kontrollere for i en forskningssammenheng. Å forske på menn kan være både mindre tidkrevende og kostbart. Når en skal forske på noe, ønsker man gjerne å kontrollere for flest mulig variabler og det kan være noe mer utfordrende å gjøre hos kvinner, sier Åserud.

- Og så har det med kultur å gjøre også. Det er mange mannlige forskere, det kan være uvitenhet rundt kvinnekroppen og mye av idretten er drevet av menn. Vi skal ikke langt tilbake i tid før kvinner ikke fikk delta i idrett, avslutter Åserud.

Forrige side