Nyhetsartikkel

Hvorfor får ikke flere løpere slitasjegikt?

Til tross for den store belastningen det utgjør for knærne å løpe mye, har ikke løpere høyere risiko for slitasjegikt enn de som ikke løper. Tvert imot, ifølge en ny stor studie.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Forfatterne av en studie som ble publisert i Medicine & Science in Sports & Exercise1 i september 2013, har sett nærmere på dette.

Støtbelastningen på kneet er mye høyere ved løping enn ved gange. Slike belastninger har blitt forbundet med utvikling av slitasjegikt i kneet. Løpere har likevel ikke noen høyere risiko for kneleddsslitasjegikt enn de som ikke løper. Paradoksalt nok ser det ut til at løping på en eller annen måte demper effekten av de veldig høye belastningene kneleddet får, kanskje er noe av forklaringen at belastningen per tilbakelagte distanse er relativt lav?

Les også: Løp hurtigere og tren mindre

Lik belastning

Forskerne fikk 14 voksne til å gå og løpe i et tempo de selv valgte, mens belastningen ble målt med ulike målemetoder. Selv om toppbelastningen var tre ganger høyere ved løping, varierte ikke belastningen per tilbakelagte distanse mellom løping og gange.

Forfatterne konkluderer med at sammenlignet med gange, ser det ut til at den relativt korte varigheten av bakkekontakt, og de relativt lange stegene i løping, ser ut til å dempe toppbelastningen på leddene, slik at den totale belastningen per tilbakelagte distanse, ikke er høyere enn ved gange.

Ønsker du å begynne å jogge? Følg dette 12 ukers treningsprogrammet.

Løping og hofteledd

En annen studie, som ble publisert i Medicine & Science in Sports & Exercise i juli 20132, har sett på effekten løping og gange har på slitasjegikt i hoften og risikoen for å måtte bytte ut hofteleddet. Løping og andre energiske idrettsaktiviteter har vært antatt å øke risikoen for slitasjegikt mer enn å gå, og mer enn mindre energiske idretter, skriver forfatterne av denne studien i innledningen. Med utgangspunkt i dette, gjorde de derfor analyser for å finne ut om løping, gange og annen trening påvirker risikoen for slitasjegikt og hofteleddsutskiftning. De undersøkte også hva slags rolle kroppsmasseindeks spilte i disse tilfellene.

Les også: Intervalltrening

Ga lavere risiko

Av 74.752 løpere, rapporterte 2.004 om slitasjegikt, og 259 om at de hadde fått hofteprotese, i løpet av oppfølgingstiden på syv år2. Av de 14.625 som gikk turer, rapporterte 696 slitasjegikt og 114 fikk skiftet ut hofteleddet i løpet av 5.7 års oppfølgingstid. Forfatterne konkluderer med at løping reduserte risikoen for slitasjegikt i kneet og for å måtte skifte ut hofteleddet. Årsaken er blant annet at løpere har lavere kroppsmasseindeks. Andre typer trening økte risikoen for slitasjegikt i kneet, og risiko for å måtte skifte ut hofteleddet. Enkelte studier antyder også at overflødig fettvev kan sende ut betennelsessignaler som kan øke risikoen for gikt.

Kilder

Referanser

  1. Miller RH, Edwards WB, Brandon SC, Morton AM, Deluzio KJ.. Why Don't Most Runners Get Knee Osteoarthritis? A Case for Per-Unit-Distance Loads.. Med Sci Sports Exerc. 2013. journals.lww.com
  2. Williams PT.. Effects of running and walking on osteoarthritis and hip replacement risk.. Med Sci Sports Exerc. 2013; 45(7): 1292-7. journals.lww.com