Nyhetsartikkel

Inaktivitet - en folkesykdom

På verdensbasis er 4 av 5 unge i 13-15 års alderen mindre aktive enn det som er anbefalt. En nyere studie antyder at inaktivitet nå forårsaker like mange dødsfall som røyking.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Den industrielle revolusjonen har ført til at vi har stadig mindre fysisk arbeid i hverdagen - både på jobb og i fritiden. Det har også vært en økning av stillesittende aktiviteter som TV-titting og PC-bruk. I tillegg bruker mange av oss passive transportmidler, noe som også reduserer aktivitetsnivået.

Å være fysisk aktiv gir en rekke helsefordeler. Dermed er det kanskje lett å forstå at det å være inaktiv, gir oss en dårligere helse. Lave nivå av fysisk aktivitet er en stor risikofaktor for dårlig helse og død uansett årsak. Personer som ikke trener nok, har større risiko for hjerte- og karsykdom, tarm- og brystkreft, type 2-diabetes og osteoporose.

Vil du vite mer om helsfordelene ved å være fysisk aktiv?

Mirakelkur for kropp og sinn

Inaktivitet krever 3,2 millioner liv i året

På verdensbasis var ca. 31 prosent av voksne over 15 år for lite aktive i 2008, og ca. 3,2 millioner dødsfall i året kan tilskrives mangel på fysisk aktivitet1-2. Tall fra Helsedirektoratet fra 2007, viser at hele 83 prosent av befolkningen er langt unna anbefalingene om minst 30 minutter daglig med aktivitet med minst moderat intensitet (mao er disse fysisk aktive med moderat intensitet mindre enn 5 ganger i uka)3.

31 prosent - tre av ti, svarte nei på om de mosjonerte eller var fysisk aktive minst en gang hver 14. dag. Samtidig ønsker 76 prosent av de inaktive å komme i gang med fysisk aktivitet.

Inaktivitet regnes som en av framtidens store helseutfordringer. De negative konsekvensene er mange - både fysisk, psykisk og sosialt. Den fysiske aktiviteten vi legger ned i trening på fritiden, ser ikke ut til å kompensere for den store reduksjonen av hverdagsaktivitet, og økningen av stillesittende aktiviteter. Dette viser også de norske HUNT-studiene - vi trener mer enn før, men likevel blir vi feitere.

Godt trent - men inaktiv

Neste side