Nyhetsartikkel

Inaktivitet - en folkesykdom

På verdensbasis er 4 av 5 unge i 13-15 års alderen mindre aktive enn det som er anbefalt. Inaktivitet kan regnes som en selvstendig risikofaktor på lik linje med høyt blodtrykk, røyking og en ugunstig kolesterolprofil.

Den industrielle revolusjonen har ført til at vi har stadig mindre fysisk arbeid i hverdagen - både på jobb og i fritiden. Det har også vært en økning av stillesittende aktiviteter som TV-titting og PC-bruk. I tillegg bruker mange av oss passive transportmidler, noe som også reduserer aktivitetsnivået.

Å være fysisk aktiv gir en rekke helsefordeler. Dermed er det kanskje lett å forstå at det å være inaktiv, gir oss en dårligere helse. Lave nivå av fysisk aktivitet er en stor risikofaktor for dårlig helse og død uansett årsak. Personer som ikke trener nok, har større risiko for hjerte- og karsykdom, tarm- og brystkreft, type 2-diabetes og osteoporose.

Vil du vite mer om helsfordelene ved å være fysisk aktiv?

Mirakelkur for kropp og sinn

Inaktivitet krever mer enn 3 millioner liv i året

På verdensbasis var ca. 31 prosent av voksne over 15 år for lite aktive i 2008, og ifølge WHO kunne ca. 3,2 millioner dødsfall i året tilskrives mangel på fysisk aktivitet1-2. Tall fra Helsedirektoratet fra 2018, viser at bare én av tre av befolkningen oppfyller anbefalingene om minst 30 minutter daglig med aktivitet med minst moderat intensitet. Med andre ord er disse fysisk aktive med moderat intensitet færre enn 5 ganger i uka3. Likevel, dette er en økning av andelen som oppfyller anbefalingene, med fire prosentpoeng siden 2008–2009.

Fysisk aktivitet registrert med aktivitetsmålere viser at kvinner har et høyere aktivitetsnivå enn menn. I aldersgruppen 20–64 år ser man i tallene fra 2018 at 34 prosent av kvinnene og 29 prosent av mennene oppfyller Helsedirektoratets minimumsanbefaling for fysisk aktivitet. Aktivitetsnivået holder seg stabilt i aldersgruppen 20–69 år, men synker etter dette.

Inaktivitet regnes som en av framtidens store helseutfordringer. De negative konsekvensene er mange - både fysisk, psykisk og sosialt. Den fysiske aktiviteten vi legger ned i trening på fritiden, ser ikke ut til å kompensere for den store reduksjonen av hverdagsaktivitet, og økningen av stillesittende aktiviteter. Dette viser også de norske HUNT-studiene - vi trener mer enn før, men likevel blir vi feitere.

Godt trent - men inaktiv

Neste side