Nyhetsartikkel

Inaktivitet - en folkesykdom

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ungdom møter ikke anbefalte minstemål om fysisk aktivitet

Inaktivitet kan regnes som en selvstendig risikofaktor på lik linje med høyt blodtrykk, røyking og en ugunstig kolesterolprofil4. Det er gjort en beregning (basert på amerikanske studier) som viser at om vi tilpasser dette regnestykket til norske forhold, så dør 10.000 nordmenn av inaktivitet hvert år5. På verdensbasis regnes inaktivitet som den 4. ledende dødsårsak. Inaktivitet øker med alderen og er mer vanlig i land med høy inntekt enn i land med lav inntekt.

Selv om det er bekymringsfullt at man blir mindre aktiv med alderen, er kanskje tallene som ble publisert i en studie i The Lancet i 2012 enda mer bekymringsfulle1: Fire av fem unge i 13-15 års alderen er ikke aktive nok til å møte dagens anbefalinger om fysisk aktivitet.

Helsedirektoratet anbefaler minst 150 minutter per uke med moderat fysisk aktivitet. Anbefalingen kan også oppfylles med minst 75 minutter med høy intensitet per uke, eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet.

Forrige side Neste side