Nyhetsartikkel

Inaktivitet er forbundet med høyere risiko for alvorlig covid-19 sykdom

Inaktivitet gir større risiko for alvorlig utfall ved covid-19 sykdom enn noen av de underliggende tilstandene som er kjente risikofaktorer for sykehusinnleggelse og død ved covid-19.

De eneste risikofaktorene som var større enn inaktivitet, var høy alder og at man hadde fått transplantert et organ.

Dette ifølge en studie som ble publisert i British Journal of Sports Medicine i april 20211.

Deltagerne var 48440 voksne som fikk påvist covid-19 en gang i perioden fra første januar i 2020 til 21. oktober 2020, og som hadde minst tre målinger av vitale mål ved fysisk aktivitet fra mars 2018 til mars 2020.

Les også: Plantebasert kosthold og kosthold med fisk er gunstig ved covid-19

Aktivitetsnivå

Deltagernes selvrapporterte aktivitetsnivå ble delt inn i tre grupper: 

  • Inaktiv - 0-10 minutter fysisk aktivitet i uka.
  • Noe aktivitet - 11-149 minutter med fysisk aktivitet i uka.
  • De som konsekvent fulgte anbefalingene om å være i moderat til stor fysisk aktivitet i minst 150 minutter i uken.

Forfatterne så på hvordan fysisk aktivitetsnivå spilte inn på risiko for sykehusinnleggelse, innleggelse på intensivavdeling, eller død på grunn av covid-19, og fant at risikoen var størst for de som var konsekvent inaktive.

Les også: Inaktivitet - en folkesykdom

Kjent risikofaktor for flere sykdommer

Risikofaktorer for alvorlig covid-19 sykdom inkluderer høy alder, kjønn (mann), og underliggende sykdom som diabetes type 2, fedme, og hjerte- og karsykdom. Fra før av var det ingen data om hvilken effekt regelmessig fysisk aktivitet hadde på sykdomsforløpet, selv om inaktivitet er en kjent risikofaktor for flere kroniske sykdommer - inkludert de som er forbundet med alvorlig covid-19, skriver forfatterne i innledningen til studien.

Amerikanske (og norske) anbefalinger om fysisk aktivitet er at voksne bør være i moderat eller energisk aktivitet i minst 150 minutter i uken. Regelmessig trening gir store helsefordeler, deriblant et styrket immunforsvar. Det reduserer også risikoen for systemisk inflammasjon, som er en viktig bidragsyter til lungeskade på grunn av covid-19.

Les også: Inaktivitet og sykdom

Pandemien kan ha begrenset aktivitet

Under pandemien har folk verden over blitt bedt om å holde seg hjemme, og tilgangen til idrettsaktiviteter, parker og treningsstudio har vært begrenset. Sannsynligvis har pandemiens kontrolltiltak medført at mange har blitt mindre aktive enn før, skriver forfatterne.

Risikoen for alle utfall forbundet med å være konsekvent inaktiv overgikk oddsen forbundet med røyking og nesten alle kroniske sykdommer som ble studert i denne analysen, noe som indikerer at inaktivitet kan spille en avgjørende rolle for hvor alvorlig utfall en covid-19 sykdom får. De som var noe aktive, hadde mindre sjanse for sykehusinnleggelse og død av covid-19, noe som betyr at litt aktivitet er bedre enn ingen aktivitet.

Les også: Mirakelkur for kropp og sinn

Viktig å holde seg aktiv

Forfatterne konkluderer med at det er verdt å merke seg at å være konsekvent inaktiv var en større risikofaktor for uheldig covid-19 utfall enn noen av de underliggende medisinske tilstandene som er kjente risikofaktorer, unntatt høy alder og å ha fått transplantert et organ. Faktisk var inaktivitet den største risikofaktoren på tvers av alle utfall, sammenlignet med vanlig oppgitte risikofaktorer som kan endres, så som røyking, fedme, diabetes, høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdom og kreft. Med utgangspunkt i dette anbefaler de at offentlige helsemyndigheter informerer befolkningen om fordelene fysisk aktivitet gir ved covid-19 sykdom, og systematisk fremmer viktigheten av å holde seg aktiv under pandemien.

Beskjeden er særlig viktig med tanke på de utfordringene pandemien har medført for mange til å oppretteholde sitt aktivitetsnivå.

Ettersom dette er en observasjonsstudie, er det ikke mulig å definitivt konkludere med at fysisk aktivitet gir mindre alvorlig utfall av covid-19 sykdom.

Kilder

Referanser

  1. Sallis R, Young DR, Tartof SY et al.. Physical inactivity is associated with a higher risk for severe COVID-19 outcomes: a study in 48 440 adult patients. British Journal of Sports Medicine 2021. bjsm.bmj.com