Nyhetsartikkel

Kan en dupp på dagtid bedre idrettsprestasjoner?

Forskere har undersøkt om det å ta en dupp på dagtid kan bedre prestasjoner og føre til mindre utmattelse hos idrettsutøvere og fysisk aktive personer.

Dette har forskere sett på i en systematisk gjennomgang og metaanalyse som ble publisert i British Journal of Sports Medicine i januar 20231.

Deltagerne

Deltagerne i studien var idrettsutøvere og fysisk aktive personer med normal søvnlengde og med for lite søvn.

Analysene inkluderte 22 studier med totalt 291 deltagere. Alle var menn i alderen 18 til 35 år, 164 av dem var idrettsutøvere og 127 var fysisk aktive.

Resultatet

Forskerne fant at deltagernes ytelse etter en natt med normal søvn, og en dupp som fant sted en gang i tidsrommet mellom 12.30 og 16.50, bedret både kognitiv og fysisk ytelse. Også følelsen av slitenhet ble redusert.

Den positive effekten fant de også hos de som sov for lite.

Duppen varte i 30 til 60 minutter.

Moderat til stor effekt

Totalt sett var det var fordelaktig med en dupp når det gikk mer enn en time fra man våknet til man skulle prestere.

Forskerne konkluderer med at en dupp på 30 til 60 minutter har moderat til stor effekt på å bedre fysisk og kognitiv ytelse, og til å redusere følelsen av utmattelse.

Kilder

Referanser

  1. Mesas AE, de Arenas-Arroyo SN, Martinez-Vizcaino V, et al.. Is daytime napping an effective strategy to improve sport-related cognitive and physical performance and reduce fatigue? A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BJSM 2023. bjsm.bmj.com