Intervju

Kan for mye trening skade hjertet?

Hjertet trenger trening. Jo mer vi trener, jo friskere blir hjertet. Men kan det bli for mye trening? Og ved hvilken treningsmengde er denne grensa nådd? NHI.no har spurt forsker ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU, Tomas Stølen.

Trening er ikke bare sunt for hjertet, det påvirker hele kroppen og studier har lenge konkludert med at trening er positivt både for fysisk og psykisk helse. Men så kommer avisoppslagene som kan fortelle at ikke all trening er bra: kan mye og langvarig trening være skadelig for hjertet?

Men først: Hva skjer med hjertet når vi trener? Og hvorfor trenger hjertet bevegelse?

- Når vi trener, øker hjertet sin frekvens. Pumpekapasiteten til hjertet øker når vi er i aktivitet. Det er fordi kroppen trenger mer oksygen og andre næringstoffer, og da må hjertet pumpe mer for at kroppen skal klare å yte, sier Tomas Stølen, forsker ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU. Stølen tilhører forskningsgruppen "Group of molecular and cellular cardiology (GMCC)".

- Når dette blir gjentatt flere ganger, tilpasser hjertet seg den belastningen det er blitt utsatt for tidligere. Dermed er det bedre rustet til neste gang det blir en hard påkjenning.

Mye bevegelse er bedre enn lite

Stølen forteller at hjertet er litt spesielt sammenlignet med andre muskler siden det aldri hviler. Men selv om det slår hele tiden, har det en veldig stor reservekapasitet. For at du skal bruke den reservekapasiteten, må du anstrenge deg.

- Slik er det med musklene ellers i kroppen også. For at de skal bli sterkere eller mer utholdende, må du bruke dem. Du må opp i puls og få hjertet til å jobbe hardt for at hjertet skal klare å bli sterkere. Derfor er mye bevegelse bedre enn lite, sier han.

Dette er også årsaken til at hard bevegelse er bedre enn rolig bevegelse: Gjør du noe med høy intensitet, må hjertet jobbe hardere.

Han sier at mennesker som trener mye, har større hjerte. Det medfører ingen risiko. Heller ikke om man brått slutter å trene.

- Historisk sett har et stort hjerte vært forbundet med hjertesykdom. Hjertesykdom har vært mye utforsket, og når man så at folk som trente mye hadde stort hjerte, ble denne slutningen dratt.

Men at normale, friske, trente mennesker har stort hjerte, har ingen negativ effekt. Det finnes ikke noe dokumentasjon på at dette er farlig, sier Stølen.

Neste side