Intervju

Kan for mye trening skade hjertet?

Har likevel best helse

Samtidig vil han understreke at utøvere som har trent hele livet og som har artrieflimmer, har bedre helse og lever lenger enn gjennomsnittsbefolkninga.

- Så det er ikke snakk om at de er veldig syke på noen som helst måte, sier han

- Må man passe seg for å trene hardt?

- Kanskje ikke. De som får atrieflimmer, må til lege og til utredning og få et tilpassa opplegg for seg selv. I mange av tilfellene kan man behandle dette og bli frisk. Men her er det veldig store individuelle forskjeller, så jeg kan ikke gi et generelt råd. Det viktigste er å oppsøke hjelp fort, sier han.

Stølen forteller at atrieflimmer er den mest studerte bieffekten av trening på hjertet.

- Men det er andre bieffekter også. Etter harde konkurranser som ultramaraton, er det registrert en veldig liten nedgang i hjertefunksjon. Studier tyder på at ejeksjonsfraksjon (et av de viktigste enkeltmålene på hjertets pumpeevne) i venstre ventrikkel reduseres med to prosent etter en ultramaraton. Men dette blir fort bra igjen og er ikke en effekt som varer lenge. Samtidig viser andre studier at det er høyresiden av hjertet - høyre hovedkammer - som kan bli mer påvirket, og det kan vare i opp mot ei uke etterpå, forklarer Stølen.

Han forteller at mer langvarige bivirkninger kan være arrdannelse/fibrose på høyresiden som kan føre til redusert hjertefunksjon og rytmeforstyrrelser i hovedkamrene.

- Men dette er sjeldne hendelser, og studier tyder på at ved å stoppe og trene en periode, går arrdannelsene tilbake. Det er helt klart at det er forårsaket av mye trening, men hvorfor bare noen veldig få rammes, er ukjent. Disse hendelsene er observert hos personer som over mange år har drevet hardt med ultramaraton og andre lange konkurranser, sier han.

Forrige side Neste side