Intervju

Kan for mye trening skade hjertet?

Helsegevinsten forsvinner

Stølen sier det er en kjensgjerning at det er en økende trend med artrieflimmer blant supermosjonistene. Dette er en stor gruppe som trener veldig mye. Det kan være snakk om fire, fem eller til og med åtte ganger mer enn anbefalingen på 150 minutter moderat trening i uka over mange år.

Det Stølen kan si om treningsmengde og risiko er dette:

- Vi vet at det er bedre jo mer du trener. Derimot er det noen veldig få og små studier som sier at om det blir for mye, er det usunt og du blir mindre frisk enn normalt friske. Når du samlet sett ser på alle studiene, viser det seg at når du begynner å nærme deg veldig store treningsdoser, er ikke helsegevinsten særlig stor lenger. Dette flater ut.

- Når flater det ut?

- Utflatingen skjer før fem ganger anbefalingen, ifølge studier. Noen studier viser at om du øker de anbefalte 150 minuttene med moderat trening i uka med tre ganger, ser det ut til at helsegevinsten flater ut. Og da snakker vi om moderat trening. Det blir rundt 10 timer i uka, og det er ikke veldig mye.

- Om høyintensitetstrening fører mer risiko med seg, vet man ikke. Det finnes ingen ting som tyder på at langvarig høyintensitetstrening er farligere enn langvarig mye trening på lavere intensitet. Det handler mer om den tida hjertet er under høy belastning. Men dette er spekulasjoner, det finnes ikke gode tall på dette, sier Stølen. 

Selv om konklusjonen er at man ikke vet, er også dette et perspektiv ved saken:
- Hvis du ser på treningsrelaterte dødsfall og analyserer dette, er det i 97 prosent av tilfellene en underliggende sykdom som ligger bak dødsfallene. Og da er det så lave tall vi snakker om, at å vinne i lotto er ganske mye mer sannsylig, avslutter Stølen.

Forrige side