Nyhetsartikkel

Kan fysisk aktivitet gi en bedre aldring?

Fysisk aktivitet henger sammen med økt levealder, men vil de som lever lenger, også få en bedre aldring?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det har forskere fra Austrailia forsøkt å finne ut av i en studie som nylig er publisert i British Journal of Sports Medicine.

Selv om vi vet at fysisk aktivitet gir en bedre helse og høyere levealder, mener forskerne det har vært uklart om økningen i levealder er ledsaget av god mental og fysisk funksjon - og dermed en sunn aldring.

I studien deltok 12.201 menn i alderen 65 til 83, som ble fulgt opp i 10 til 13 år. Forskerne vurderte deltakernes fysiske aktivitetsnivå i begynnelsen og slutten av oppfølgingsperioden. De vurderte også humør, kognitiv evne og hvordan de funksjonelt fungerte i heverdagen både ved start og slutt av studien. Deltakere som rapporterte at de drev fysisk aktivitet i 150 minutter eller mer av høy/intens per uke, ble vurdert som fysisk aktive.

Men hva betyr en sunn aldring? Forskerne definerer dette ved at deltagerne mot slutten av studien skåret over et visst nivå på skalaer som omhandlet helse og kognitiv evne, og at de ikke hadde store problemer i å gjennomføre vanlige aktiviteter i hverdagen. Analysene ble justert for alder, utdanning , sivilstand , røyking, kroppsmasseindeks, hypertensjon, diabetes, koronar hjertesykdom og hjerneslag.

Les også: Løping kan forsinke aldringsprosessen

Større sjanse for sunn aldring

Forfatterne skriver at nesten 17 prosent av mennene var fysisk aktive ved studiestart. Og resultatene viste at fysisk aktive menn hadde større sjanse for å oppfylle kriteriene for sunn aldring enn inaktive menn. Sammenlignet med inaktive menn, viste det seg at mennene som var fysisk aktive, hadde større sannslynlighet for å leve i 10-13 år lengre uten kognitiv svekkelse eller annen funksjonsnedsettelse, og også uten depresjon. De som holdt seg fysisk aktive, hadde en 60 prosent større sjanse for å oppleve en sunn aldring enn inaktive.

Forfatterne skriver at intens fysisk aktivitet synes å fremme sunn aldring og bør oppmuntres når den er trygg og gjennomførbar.

Forskerne fant altså store fordeler ved å være fysisk aktiv i alderdommen, men at menn som var fysisk aktive, men som ble inaktive i løpet av studieperioden, mistet noe av disse fordelene. På den andre siden: Inaktive menn som ble aktive, ble belønnet med en sunn aldring.

Les også: Et fast håndtrykk

Tiltak mot aldring

Forskerne skriver at eldre voksne bør bli påminnet og informert om at det aldri er for sent å begynne å trene - og å nyte godt av de helsemessige fordelene som er forbundet med fysisk aktivitet. De skriver også at leger og helsepersonell bør oppmuntre til fysisk aktivitet for å fremme økt levetid og sunn aldring.

Mange studier viser at fysisk aktiviet er positiv for en rekke tilstander og sykdommer: som å redusere forekomsten av type 2 diabetes og hjertesykdom - som er vanlig blant eldre. Fysisk aktivitet har også vært forbundet med redusert blodtrykk og risiko for hypertensjon, økt overlevelse og funksjon hos personer med koronar hjertesykdom, nedsatt risiko for slag og enkelte typer kreft, samt redusert risiko for kognitiv svikt, demens og depresjon.

Les også: God form - og over 50 år

Forskerne skriver at deres studiedesign forhindrer dem i å utforske mekanismene som kan forklare hvorfor fysisk aktivitet gir en sunn aldring, men de mener likevel studien er så robust at resultatene er troverdige.

Gitt at fysisk aktivitet og sunn aldring henger sammen på den måten som forskerne mener, vil det være viktig å øke den fysiske aktiviteten blant eldre mennesker.

Forfatterne mener det er tre store områder som bør vurderes:

1. Etablere miljøer som bidrar til sikker og regelmessig aktivitet: eldre mennesker har lavere risiko for depresjon hvis de bor i nabolag med tilgang til trygge stier og grønne områder.

2. Oppmuntre til fysisk aktivitet gjennom kampanjer og promotering.

3. Helsepersonell bør være opplært og ha tilgang på tiltak for å øke den fysiske aktiviteten.

Forfatterne skriver til slutt at samfunn over hele verden opplever at stadig flere mennesker når en høy alder - som igjen betyr at vi får flere med dårlig helse.

Funnene fra denne studien tyder på at fysisk aktivitet kan spille en nøkkelrolle i å sikre den aldrende befolkningen et sunt liv i de årene de lever som gamle.

Les også: Aktive eldre lever lenre

Kilder

Referanser

  1. Almeida O, Khan Karim, et.al. 150 minutes of vigorous physical activity per week predicts survival and successful ageing: a population-based 11-year longitudinal study of 12 201 older Australian men . Br J Sports Med 2013.