Nyhetsartikkel

Kan trening påvirke kreftsvulsten?

- Det ser ut til at trening kan påvirke noen svulster både ved å bremse veksten av svulsten, men vel så interessant er at trening kan legge til rette for at kjemoterapi og stråling i noen tilfeller virker bedre.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det er sier forsker Tormod Skogstad Nilsen ved Norges Idrettshøgskole.

Skogstad Nilsen har i sin doktorgrad blant annet studert effekten av styrketrening for prostatakreftpasienter under hormonbehandling, og holdt nylig et foredrag ved Norges Idrettshøgskole. Temaet var om trening kan påvirke kreftsvulsten positivt.

Han forteller om en ny studie fra Danmark som har undersøkt mus med kreft. Forskerne sammenlignet mus som hadde tilgang til løpehjul med mus som holdt seg i ro. Etter tre uker med mosjon hadde musene som løp, 50 til 60 prosent mindre vekst i kreftsvulsten.

- Den danske studien forsøker å si noe om hvordan treningen påvirker svulsten, forteller han.

- Treningen ga en adrenalin-respons som igjen økte antall immunceller i blodbanen. Gjennom muskelkontraksjonen produserte musklene IL-6, et signalstoff som hjelper immuncellene inn i svulsten. Treningen førte altså til at flere immunceller gikk inn i svulsten og svulstveksten ble hemmet.

Trening som en del av kreftbehandling?

Han sier at det kan tenkes at noen kreftceller blir påvirket i større grad av trening enn andre. Hva som kjennetegner kreftceller som er sensitive for et treningsstimuli, er ikke kjent i dag.

- Strålebehandling er avhengig av oksygen i svulsten for at den skal fungere. I dag blir røykere ofte bedt om å kutte ned røyken før strålebehandling, fordi det hemmer blodgjennomstrømningen som igjen fører til at det er mindre oksygen i svulsten. Dyrestudier har vist at trening fører til bedre blodgjennomstrømning til svulsten, og dette kan gjøre at strålebehandling kan få bedre effekt. Det samme kan tenkes ved cellegift – ved at man får ”levert” cellegiften til en større andel av svulsten hvis blodgjennomstrømningen er bedre.

- Det er helt klart et potensial der å jobbe videre med, sier Skogstad Nilsen.

Så langt er de fleste studiene på kreftsvulst og trening gjort på dyr, og det er viktig å understreke.

- Men det er gjort noe på mennesker, forteller Skogstad Nilsen, og forteller om en lovende studie på prostatakreft i lavrisikogruppen - altså menn som har påvist prostatakreft med en snill svulst som ikke krevde behandling, men aktiv overvåking.

Dette var en randomisert-kontrollert studie der en gruppe ikke skulle foreta seg noen ting, mens den andre gruppa skulle mosjonere og gjøre noen andre livsstilsgrep med kosten.

Mennene ble fulgt i 12 uker. Etter endt studieperiode måtte seks av 49 personer i kontrollgruppa starte med behandling fordi svulsten vokste, mot ingen i treningsgruppa.

- Dette er en indikasjon på at trening virker positivt på kreftsvulsten, men vi trenger helt klart flere studier før vi kan konkludere med eventuelle effekter hos mennesker.

- Det er mye som gjenstår før vi vet nok om dette, men kanskje kan det vise seg at man kan gi cellegift med trening som tilleggsbehandlingen i framtida, sier han.

Trente tåler behandlingen bedre

Generelt ser det ut til at personer i god fysisk form vil tåle behandling bedre.

- De aller fleste opplever et fall i fysisk funksjon under behandling av kreft, og er man i fysisk dårlig form, blir konsekvensene av dette fallet større. Er du i god form, har du mer å gå på før konsekvensene blir dramatiske - som redusert selvstendighet i hverdagen.

Skogstad Nilsen forteller at vi nå trenger å vite hvilke kreftceller som responderer på trening. Og hvilken treningsform som eventuelt gir best effekt.

- Hva tror du?

- Hvis vi skal ha en adrenalinrespons, er det vel utholdenhetstrening med relativ høy intensitet som gir best effekt. Vi kan imidlertid ikke utelukke at styrketrening også kan ha positive effekter, men her mangler det data i dag, sier han, og fortsetter:

- Men det er jo så mange andre gode grunner til å bevege seg. Det er mye terapi i en god løpetur eller annen aktivitet man liker, sier han.