Nyhetsartikkel

Kompresjonstøy og trening

Mange bruker kompresjonstøy på trening i håp om å forbedre ytelse, dempe slitenhet og bedre restitusjon. Men hjelper det?

Det har forfatterne av en samleanalyse som ble forhåndspublisert på nett i tidsskriftet Sports Medicine i desember 20211, sett nærmere på.

Målet med den aktuelle studien var å gi et overblikk over effekten kompresjonstøy har på vanlige utfallsmål ved trening som ytelse, muskelskader og biomekaniske, nevromuskulære, kardiovaskulære, kardiorespiratoriske, termoregulatoriske og perseptuelle responser.

Forskerne inkluderte totalt 183 studier i den systematiske gjennomgangen. Nær 85 prosent av studiene ble publisert mellom 2010 og 2020. Det meste av forskningen er fra Australia. Deltagerne var i hovedsak mannlige hobbymosjonister.

Les også: Er det vits med kompresjonsstrømper ved trening

Tvetydig svar

Forfatterne skriver i konklusjonen at forskningen gir tvetydig svar på om kompresjonstøy kan bedre fysisk ytelse. Det er få bevis som støtter bedringer i bevegelsesenergi. De fleste av studiene rapporterte ingen prestasjonshevende effekt på hopp, utholdenhet, løpsytelse, styrke, sprint eller smidighet. Kompresjonen reduserer muligens muskelsvingningsegenskaper og har en positiv effekt på sensorimotoriske systemer.

Funnene antyder at kompresjonstøy kan gi en potensiell økning i blodgjennomstrømning, men det er usannsynlig at kompresjonstøy gir meningsfulle endringer i metabolsk respons, blodtrykk, puls eller kardiorespiratoriske målinger.

Kompresjonstøy øker lokal hudtemperatur og kan redusere følelsen av muskelstølhet og smerte etter trening, men vurdering av opplevd anstrengelse under trening er sannsynligvis uendret.

Det er lite sannsynlig at bruk av kompresjonstøy under trening har negativ effekt på treningsresultatet. Derfor kan utøvernes preferanser, hensyn til omgivelsene og ergonomi være avgjørende faktorer for om utøvere bruker kompresjonstøy i konkurranser, skriver forfatterne.

Kilder

Referanser

  1. Weakley J, Broatch J, O´Riordan S, et al.. Putting the Squeeze on Compression Garments: Current Evidence and Recommendations for Future Research: A Systematic Scoping Review. Sports Medicine 2021. link.springer.com