Informasjon

Korte, energiske treningsøkter gir økt risiko

Korte, energiske treningsøkter kan øke risikoen for betennelsesreaksjoner i bevegeapparatet.

Temaside om Korona

I følge en studie som ble presentert i British Journal of Sports Medicine i januar 20081, kan kortvarig, høyintensitetstrening ha en ugunstig innvirkning på bestemte bestanddeler (mitokondriene) i cellene i blod og muskler og føre til celledød og tap av celler. I denne studien gransket forskerne effekten av intens og kortvarig trening på mitokondriene i de hvite blodcellene. Mitokondriene er "energimaskinene" inne i cellene.

Hva er passelig mengde trening?

Vi vet at regelmessig trening reduserer risikoen for kroniske sykdommer som diabetes, hjertekarsykdom og kreft, det forebygger benskjørhet og overvekt, og det forsinker aldring. Det vi ikke vet med sikkerhet, er hvor mye trening som kreves for å oppnå gunstige effekter. Denne studien ble utført som ledd i arbeidet med å avklare hva som er passende mengde trening, en mengde som gir gunstige effekter og unngår skadelige påvirkninger. Hyppighet, intensitet og varighet av treningsøktene samt hvor sprek du er, er alle viktige faktorer for hvordan du reagerer på treningen.

Kan endre de hvite blodlegemenes funksjon

Til tross for at trening gir en rekke helsefordeler, kan altså svært brå og energisk trening ha motsatt effekt. Svært anstrengende trening kan forårsake endringer i egenskapene og levedyktigheten til sirkulerende hvite blodlegemer, noe som i sin tur svekke vårt forsvarssystem (immunapparat) mot betennelser og infeksjoner.

12 friske løpere (menn) deltok i studien. De trente med høy intensitet ved å løpe treningsøkter i tre dager på rad med en puls på 85 prosent av maksimal puls. Hver økt varte i 30 minutter. Det ble tatt blodprøver både før og etter hver treningsøkt. I tillegg ble det tatt blodprøver etter 24 timer, og etter 72 timer.

Gjennom blodprøvene fikk forskerne informasjon om egenskaper ved de hvite blodcellene og markører for betennelsesreaksjoner (inflammasjon).

Fortsatt ikke normalt etter 72 timer

Resultatene viser at mitokondrienes funksjon ble redusert øyeblikkelig etter den første treningsøkten, og den forble unormal 24 timer senere. Mitokondriefunksjonen hadde heller ikke normalisert seg etter 72 timer.

Forfatterne konkluderer med at kortvarig høyintensitetstrening kan føre til betydelig og forlenget funksjonsforstyrrelse av energistatus i de hvite blodcellene. Dette fører til økt celledød av hvite blodceller, noe som svekker kroppens forsvar mot betennelser (overbelastninger) og infeksjoner.

Kanskje er dette noe av forklaringen på toppidrettsutøveres økte risiko for betennelsesreaksjoner og infeksjoner? Ja, kanskje er det en av mekanismene som utløser overtrening?

Kilder

Referanser

  1. Tuan TC, Hsu TG, Fong MC, Hsu CF, Tsai KK, Lee CY, Kong CW. Deleterious effects of short-term, high-intensity exercise on immune function: evidence from leucocyte mitochondrial alterations and apoptosis. Br J Sports Med 2008; 42: 11-5.