Informasjon

Fysisk aktivitet i forebygging, behandling og rehabilitering av kreft

Det oppdages omtrent 20.000 nye krefttilfeller i Norge årlig. Ca. 35 prosent av den norske befolkning kan ventes å få en kreftdiagnose i løpet av livet. Det er antatt at to tredjedeler av årsaken til kreftutvikling kan knyttes til livsstilsfaktorer.

Hopp til innhold

Regelmessig fysisk aktivitet reduserer risikoen for utvikling av tykktarmskreft, brystkreft, prostata-, lunge- og livmorkreft. Dokumentasjonen er overbevisende med hensyn til beskyttende effekt for utvikling av tykktarmskreft og brystkreft samt mulig beskyttende for prostata-, lunge og livmorkreft. Disse fem kreftformene utgjør samlet ca. 45 % av alle krefttilfeller.

For tykktarmskreft er risikoreduksjonen for de mest fysisk aktive i forhold til inaktive ca. 50 %. Det er stor usikkerhet forbundet med å estimere slike tall. Men forekomsten av kreftsykdommer der fysisk aktivitet har vist seg å virke forebyggende, tilsier at et optimalt nivå av fysisk aktivitet i befolkningen vil kunne forebygge et stort antall krefttilfeller.

Studier viser også at fysisk aktivitet kan bedre livskvaliteten til kreftpasienter.