Informasjon

Fysisk aktivitet i forebygging, behandling og rehabilitering av kreft

Det oppdages omtrent 20.000 nye krefttilfeller i Norge årlig. Ca. 35 prosent av den norske befolkning kan ventes å få en kreftdiagnose i løpet av livet. Det er antatt at to tredjedeler av årsaken til kreftutvikling kan knyttes til livsstilsfaktorer.

Regelmessig fysisk aktivitet reduserer risikoen for utvikling av tykktarmskreft, brystkreft, prostata-, lunge- og livmorkreft. Dokumentasjonen er overbevisende med hensyn til beskyttende effekt for utvikling av tykktarmskreft og brystkreft samt mulig beskyttende for prostata-, lunge og livmorkreft. Disse fem kreftformene utgjør samlet ca. 45 % av alle krefttilfeller.

For tykktarmskreft er risikoreduksjonen for de mest fysisk aktive i forhold til inaktive ca. 50 %. Det er stor usikkerhet forbundet med å estimere slike tall. Men forekomsten av kreftsykdommer der fysisk aktivitet har vist seg å virke forebyggende, tilsier at et optimalt nivå av fysisk aktivitet i befolkningen vil kunne forebygge et stort antall krefttilfeller.

Studier viser også at fysisk aktivitet kan bedre livskvaliteten til kreftpasienter.