Nyhetsartikkel

Livslang utholdenhetstrening og koronarsykdom

De sprekeste av oss lever lengst og gjør det ofte med høyest livskvalitet. Men er det sant? Resultatene fra en ny studie skaper tvil om denne myten.

Dose-responsforholdet mellom langvarig intensiv utholdenhetstrening og koronar hjertesykdom har fascinert forskere i flere tiår. Tidlige studier indikerte at regelmessig deltakelse i utholdenhetsidrett gir relativ immunitet mot iskemisk hjertesykdom1. Likevel rapporterer nyere studier en økt forekomst av koronare aterosklerotiske plakk blant høyt trente idrettsutøvere sammenlignet med friske ikke-idrettsutøvere2-4. Obstruktiv koronarsykdom angis å være den vanligste årsaken til anstrengelsesrelatert plutselig død blant aldrende idrettsutøvere5.

Formålet med den aktuelle prospektive kohortstudien publisert i European Heart Journal6 var å undersøke virkningen av langvarig deltakelse i utholdenhetsidrett (på toppen av en sunn livsstil) på koronar aterosklerose og akutte hjertehendelser.

Totalt ble 191 livslange topppidrettsutøvere innen utholdenhet, 191 sent-debuterende idrettsutøvere (oppstart med utholdenhetsidrett etter 30 års alder) og 176 friske ikke-idrettsutøvere, alle menn med lav kardiovaskulær risikoprofil, inkludert. De fikk alle utført koronar CT angiografi.

Medianalder var 55 år. Livslange og sent-debuterte idrettsutøvere hadde høyere maksimalt oksygenopptak enn ikke-idrettsutøvere. Resultatene viste at livslang deltakelse i utholdenhetsidrett var forbundet med 86 prosent høyere odds for å ha ett eller flere koronare plakk, inkludert en odds ratio på 2,8 for å ha proksimale ikke-kalsifiserte plakk, sammenlignet med friske ikke-atleter.

Studien forteller at livslang deltakelse i utholdenhetsidretter ikke er assosiert med en gunstigere koronar plakksammensetning sammenlignet med en sunn livsstil. Livslange utholdenhetsidrettsutøvere hadde flere koronare plakk, inkludert flere ikke-kalsifiserte plakk i proksimale segmenter, enn friske samt friske personer med en tilsvarende lav kardiovaskulær risikoprofil. Ytterligere langtidsdata behøves for hele spekteret av fysisk aktive for å bekrefte og klargjøre disse funnene.

Hva betyr dette? Hvilke råd bør vi gi når det gjelder fysisk aktivitet? Funnene fra denne studien sier ingenting om de helsemessige konsekvensene, om disse forandringene i koronararteriene øker risikoen for aterosklerotisk sykdom. Tvertimot, det finnes et vell av studier som dokumenterer den gunstige effekten av fysisk aktivitet. I en kommentar sier kardiolog og ansatt ved Harvards "Cardiovascular Performance Program", Aaron L Baggish7, at på grunnlag av denne studien er det ingen grunn til å anbefale mindre fysisk aktivitet, noe som utvilsomt vil gjøre mer skade enn godt.

Kilder

Referanser

  1. Bassler TJ. More on immunity to atherosclerosis in marathon runners. N Engl J Med 1978;299:201. https://doi.org/10.1056/NEJM197807272990416
  2. Mohlenkamp S, Lehmann N, Breuckmann F, et al. Running: the risk of coronary events: prevalence and prognostic relevance of coronary atherosclerosis in marathon runners. Eur Heart J 2008;29:1903–1910. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehn163
  3. Merghani A, Maestrini V, Rosmini S, et al. Prevalence of subclinical coronary artery disease in masters endurance athletes with a low atherosclerotic risk profile. Circulation 2017;136:126–137. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.116.026964
  4. Aengevaeren VL, Mosterd A, Braber TL, et al. Relationship between lifelong exercise volume and coronary atherosclerosis in athletes. Circulation 2017;136:138–148. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.027834
  5. Kim JH, Malhotra R, Chiampas G, et al. Cardiac Arrest During Long-Distance Running Races. N Engl J Med. 2012;366(2):130-140. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1106468
  6. De Bosscher R, Dausin C, Claus P, et al. Lifelong endurance exercise and its relation with coronary atherosclerosis published online ahead of print, 2023 Mar 6. Eur Heart J. 2023;ehad152. doi:10.1093/eurheartj/ehad152 DOI
  7. Baggish AL. Lifelong Endurance Exercise and Its Relation With Coronary Atherosclerosis. PracticeUpdate, published April 05, 2023. www.practiceupdate.com