Informasjon

Mosjon er også hjernetrim

Mosjon kan hjelpe eldre mennesker med å holde demens på avstand.

At mosjon er bra fra kroppen, er ingen nyhet. Men en ny studie fra Edinburgh University, viser at mosjon også er gunstig for hjernen hos eldre mennesker.

Les også: Løping kan forsinke aldringsprosessen

Når mennesker blir eldre, skrumper hjernen, og evnen til å huske og tenke klart blir dårligere. Dette henger også sammen med demens.

Forskningen fra Edinburgh, som er publisert i tidsskriftet Neurology, viser at om du mosjoner jevnlig etter fylte 70 år, kan dette forhindre at hjernen skrumper og gir tegn til skader som er knyttet til demens.

Les også: Aktive eldre lever lengre

Scannet hjernen

Forskerne har undersøkt hjernescanninger fra 638 mennesker over 70 år. Undersøkelsen viste at hjernen hadde skrumpet mindre inn og hadde færre skadede områder i hjernen blant de som mosjonerte.

- Studien tyder på at fysisk aktivitet gir færre tegn på aldring i hjernen. Dette kan bety at det finnes en måte å beskytte vår kognitive helse på," sier professor Simon Ridley ved Alzheimer's Research UK, til BBC.

Forskerne i den skotske studien har kommet fram til at det ikke er mye mosjon som skal til for å forbedre hjernens kapasitet - en gåtur to ganger i uken er nok. Derimot virket det ikke som om en ”treningsøkt” i form av å løse kryssord hadde noen lignende effekt.

Les også: Dette er symptomer på demens

Bedre blodstrøm i hjernen?

Men selv om forskningsresultatene tyder på at mosjon hjelper hjernen fordi blodgjennomstrømningen øker og dermed tilgangen til næringsstoffer til hjernen, er det ikke sikkert dette er hele sannheten. Ridley påpeker også at sammenhengen kan skyldes at mennesker gjerne trener mindre, når hjernen allerede er skrumpet.

For forskerne kan ikke si med sikkerhet at trening er årsaksfaktor i denne studien, sier Ridley til BBC at de har gode bevis på at trening midt i livet kan redusere risikoen for demens senere i livet.

- Det vil bli viktig å følge forsøkspersonene videre for å se hvordan funnene våre blir forbundet med kognitiv svikt i de kommenede årene.

Les også: Du blir aldri for gammel til å trene

Redaksjonell kommentar

Dette er en observasjonsstudie, og det vil alltid være knyttet større usikkerhet til funnene fra slike studier enn for eksempel randomiserte, kontrollerte studier. Det er som alltid et spørsmål om hva som kommer først: er det forandringer i hjernen som gjør at folk ikke trener, eller er det treningen som motvirker aldersforandringer. Med andre ord, det at hjernen skrumper mer hos dem som ikke trener, behøver ikke å være (hele) forklaringen. Det kan være andre grunner enn treningen som gjør hjernen bevares bedre hos den gruppen som trente.

Likevel, summen av funn fra mange forskjellige studier tyder sterkt på at de som er fysisk aktive i alderdommen, klarer seg bedre enn de inaktive på de fleste områder hva gjelder helsen.